Business analytics

Fatt informerte og optimaliserte beslutninger overalt, for å oppnå bedre resultater og styre risiko.

Bli analysedrevet og oppnå enestående resultater

Studier viser at organisasjoner som tar i bruk analyse, oppnår bedre resultater enn sammenliknbare organisasjoner. Og de med høy “analysekvotient” – det vil si en bredt fundert, analysedrevet kultur – i gjennomsnitt får tre ganger så gode resultater.

Forretningsanalyse hjelper organisasjonen din med å oppdage subtile trender og mønstre slik at du kan forutse og påvirke hendelser og forbedre resultatene. Ikke bare kan du fremme vekst på topplinjen og styre kostnadene, du kan også identifisere risikoer som kan avspore planene dine – og ta nødvendige grep i tide.

IBMs programvare for forretningsanalyse gjør det mulig for organisasjonen din å ta i bruk analyse for beslutningsprosesser, når som helst, hvor som helst. Du kan:


 •  

  Business Intelligence

  Høste fruktene av dataeksplosjonen, dekke din organisasjons behov for fleksible Business Intelligence-implementeringer og innfri brukernes forventninger med enkle, men avanserte analysefunksjoner du ikke kan vokse fra.

 •  

  Økonomistyring og strategi

  Lede ledelsesstrategien i de mest lønnsomme retningene med pålitelig innsikt til rett tid, scenariemodellering og gjennomsiktig rapportering til rett tid.

 •  

  Prediktiv og avansert analyse

  Oppdag subtile mønstre og forbindelser og utvikle og implementer prediktive modeller for å optimalisere beslutningstaking.

 •  

  Risikoanalyse

  Få dyp innsikt i alle aspekter ved risikostyring, inkludert håndtering av rettigheter og forpliktelser, styring av risiko og overholdelse av lover og forskrifter, med en integrert løsning som kan tilpasses din organisasjons unike risikoprofil og metodologier.

 •  

  Analyseapplikasjoner

  Gi linjeledere nyttig og praktisk innsikt ved hjelp av pakkede analyse- og rapporteringsløsninger.


Se hvordan analyseprogramvare hjelper andre med å oppnå bedre resultater

Se hvordan andre forretningsanalyse hjelper andre organisasjoner med å oppnå bedre resultater.

Les hvordan analyser bidro til reduserte kostnader og økt besøk og omsetning. (Engelsk)

Se hvordan bruk av analyse gav 400 % avkastning på bare 6 måneder. (Engelsk)

Ta ledelsen med forretningsanalyse.

IBMs omfattende portefølje med programvare for forretningsanalyse (Cognos, SPSS, OpenPages og Algorithmics) gir et stort utvalg av verktøy som kan hjelpe organisasjonen din til å nå målsettingene og overgå forventningene. IBMs forretningsanalyseprodukter er basert på åpne standarder og kan brukes frittstående, i kombinasjon med hverandre og som del av større løsninger for sentrale utfordringer i virksomheten.

Aktuelle produkter

Programvare for forretningsanalyse

 •  

  IBM SPSS-produkter

  Med IBM SPSS-programvare for prediktiv analyse kan du bruker statistisk analyse, data- og tekstutvinning, prediktiv modellering og beslutningsoptimalisering til å forutse endringer og sette i verk tiltakt for å forbedre resultatet.

 •  

  IBM Cognos-produkter

  IBM Cognos-programvare for Business Intelligence og ytelsesstyring gir deg integrerte dashbord og funksjoner for resultatskjemaer, rapportering, analyse og planlegging og budsjettering som du trenger for å skaffe deg faktabasert innsikt som du kan basere beslutninger på.

 •  

  IBM OpenPages-produkter

  OpenPages GRC-programvare gjør det mulig for organisasjonen din å styre risikoen i virksomhetens drift og initiativer for overholdelse av lover og forskrifter ved hjelp av en enkelt, integrert løsning.

 •  

  IBM Algorithmics-produkter (link til et nettsted utenfor ibm.com)

  Algorithmics-programvare gjør det mulig for bedrifter som din å få oversikt over økonomiske risikoer på forhånd, med informasjon som er avgjørende for organisasjonen din.

All products - Business analytics

Not in Norge?

Vi er her for å hjelpe

Enkle måter å få de svarene du trenger.

Forward Thinkers

 • Christopher Conradi

  Christopher Conradi

  IBM Sales & Distribution, Software Sales, Technical Professional Cognos BI, SPSS and Watson
  Mail: chris.conradi@no.ibm.com
  Mobil: +47 932 10 752

Følg IBM Smarter Analytics

TwitterYoutubeLinkedinFacebookGoogle+


IBV/MIT-rapport (2012)

Analytics: The widening divide

Ny studie fra IBM Institute of Business Value og MIT Sloan Management Review


AQ

Hva er din analysekvotient (AQ)?


Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.