Infrastructuurservices

 

Met IBM-oplossingen voor infrastructuurservices kan de operationele efficiency op de volgende terreinen worden verbeterd.

Watermanagement
Operationele data worden op een holistische manier ingezet om inzicht te verwerven en het watermanagement te verbeteren, om te anticiperen op leveringsproblemen, om de vraag naar water op de lange termijn beter te voorspellen, om de resources voor het beschermen van de watervoorziening te coördineren en om de natuurbescherming en de duurzaamheid te stimuleren

Energie
Data worden ingezet om de exploitatie van het elektriciteitsnet te verbeteren, om te anticiperen op storingen, om de communicatie, het herstel en de preventie te verbeteren, om de resources voor het informeren van consumenten te coördineren en om de betrokkenheid van de consument bij de natuurbescherming en de duurzaamheid te stimuleren

Vervoer
Informatie wordt ingezet om transportnetwerken beter zichtbaar te maken en de exploitatie te verbeteren, om te anticiperen op de hoeveelheid woon-werkverkeer teneinde de capaciteit te optimaliseren en de filedruk terug te dringen, om de resources voor het waarborgen van de veiligheid te coördineren en om de ervaring van weggebruikers te verbeteren

Verleen efficiënte fundamentele city services, zodat de stad aantrekkelijker wordt.


Not in Netherlands?

Wij staan klaar om u te helpen

Koop online of verneem meer.

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.