Enterprise content management

Parempaa ja nopeampaa päätöksentekoa

IBM ECM – Sisällönhallinnasta hyötyjä organisaatiolle

Päivittäin luotavan sisällön määrästä huolimatta puolet yritysjohtajista on todennut, ettei heillä ole käytössään kaikkia heidän työnsä kannalta välttämättömiä tietoja. Jäsentämätöntä tietoa oli jo vuonna 2006 80 % yrityksen tiedoista. * Sitä ovat sähköpostiviestit, kuva- ja videotiedostot, asiakirjat, sosiaalinen media ja kaikki muu sisältö, jota ei ole järjestetty tietokannan riveille ja sarakkeisiin.

Todellisia säästöjä
Energiayhtiö PPL (Yhdysvallat) (US) halusi vähentää paperilla olevien tietueiden hallintaan liittyviä haasteita, pienentää tietojen häviämisen tai virheellisen hallinnan riskejä sekä tehostaa sekä jäsentämättömien että rakenteisten tietojensa käyttöä. IBM:n yrityksen sisällönhallintaohjelmiston avulla PPL sai lyhennettyä tietueiden hakuaikaa jopa viidestä päivästä vain sekunteihin. Uusia projekteja varten tarvittavien tietojen laadinta-aika lyheni 75 prosentilla, ja yrityksen henkilöstö sai apua tärkeiden sähköpostiviestien ja asiakirjojen säilytyksen vahvistamiseen säännöstenmukaisuuden varmistamiseksi.

Iowan osavaltionyliopisto (Yhdysvallat) (US) etsi paperinkulutusta ja kustannuksia vähentävää ratkaisua yliopiston erillisten liiketoimintaprosessien ja opiskelijapalvelujen erittelyn sekä suojaus- ja toimitusvaatimusten tueksi. Yliopisto hyödyntää yhteistyössä IBM:n kanssa yrityksen sisällönhallintaratkaisua, joka vähentää paperin määrää 67 prosentilla ja säästää yli 30 000 euroa vuodessa poistamalla koulutussetelien ulkoistukseen liittyviä kustannuksia.

* IDC:n raportti "Quality and value in the management of unstructured information: tools based on semantic analysis", Fabio Rizzotto, syyskuu 2006

Yritykset joutuvat jatkuvasti miettimään, kuinka jäsentämätöntä tietoa voisi hyödyntää liiketoiminnassa sekä hillitä tiedonhallintaan liittyviä tallennus- ja infrastruktuurikustannuksia. Jos kyseisiä tietoja ei hallita ja raportoida oikein, voi tulla hankaluuksia nopeasti muuttuvien säädösten kanssa. Yritykset tarvitsevat keinon, jolla muuntaa sisältö liiketoimintaan liittyviksi näkemyksiksi keräämällä, aktivoimalla, jakamalla, analysoimalla ja hallinnoimalla sisältöä koko sen elinkaaren ajan.

IBM Software tuo käyttöön yrityksen sisällönhallintaratkaisuja, joiden avulla organisaatiot voivat saada sisällön tekemään työtä sekä saavuttaa uutta ja odottamatonta lisäarvoa. Menestyvät yritykset muuttavat liiketoimintaansa aktivoimalla sisältöä ja hyödyntämällä analytiikkaa, jonka avulla ne voivat muodostaa käytäntöön siirrettävissä olevia näkemyksiä. Nämä ratkaisut sisältävät toimintoja, jotka liittyvät asiakirjojen kuvantamiseen ja tallentamiseen, edistyneeseen tapausten hallintaan; sosiaalisen sisällön hallintaan, sisällön analysointiin, ja tietojen elinkaaren hallintaan.

IBM:n yrityksen sisällönhallintaratkaisut tuovat käyttöön seuraavat toiminnot:

IBM:n ohjelmistojen avulla voit tuottaa näkemyksiä jäsentämättömästä sisällöstä ja tehdä nopeampia päätöksiä, jotka johtavat parempiin liiketoiminnan tuloksiin.

Tuo liiketoiminnallisia näkemyksiä sisällöstä käyttämällä toimialaratkaisuja, jotka keräävät, käsittelevät, analysoivat, määrittävät yhteiskäyttöön ja hallinnoivat sisältöä koko sen elinkaaren ajan.

Saatavana olevat tuotteet ja toiminnot

  • Case Manager

    Case Manager

    IBM Case Manager yhdistää tiedot, prosessit ja ihmiset. Tuloksena on 360 asteen näkymä tapaustietoihin. Case Managerissa sisällön ja prosessien hallinnan, edistyneen analytiikan, liiketoimintasääntöjen sekä yhteistyösovellusten ja sosiaalisten ohjelmistojen toiminnot yhdistyvät edistyneeksi tapaustenhallintatuotteeksi.

  • Tietojen elinkaaren hallinta

    Tietojen elinkaaren hallinta

    Integroitu ohjelmisto sisällön arviointia, keruuta ja arkistointia sekä edistynyttä luokittelua, tietueiden hallintaa ja eDiscovery-palveluja varten.

All products - Enterprise content management

Not in Suomi?

Me voimme auttaa

Helppoja tapoja saada haluamasi vastaukset.

Yrityksen sisällönhallinta (ECM)

Ota tietojesi aiemmin hyödyntämätön 80 prosentin osuus hallintaasi ja hyötykäyttöön.

Photo: Craig Rhinehart Haastattelussa Craig Rhinehart, Director of ECM Strategy and Market Development

Jäsentämätöntä tietoa on jopa 80 prosenttia maailmalla liikkuvista tiedoista. Sitä ovat sähköpostiviestit, kuva- ja videotiedostot, asiakirjat, sosiaalinen media ja kaikki muu sisältö, jota ei ole järjestetty tietokannan riveille ja sarakkeisiin.


Osa 1

Osassa 1 esitellään, miten kolme yrityksen sisällönhallinnan (ECM) tekniikkaa – asiakirjojen kuvantaminen ja sieppaus, sosiaalisen sisällön hallinta sekä edistynyt tapausten hallinta – auttavat yrityksiä tuottamaan uudenlaisia näkemyksiä jäsentämättömien tietojen perusteella ja saamaan niistä liiketoiminnallista hyötyä.


Osa 2

Osassa 2 esitellään, miten tietojen elinkaaren hallinta auttaa yrityksiä vähentämään riskejä ja kustannuksia, joita jäsentämättömien tietojen määrän kasvuun liittyy, ja miten sisällön analysointi – IBM Watsonin perustana toimiva tekniikka – voi auttaa organisaatioita tekemään parempia päätöksiä nopeammin sekä laajempien tietojen ja tarkempien näkemysten perusteella.

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.