Analyse af sikkerhedsoplysninger og overholdelse af love og regler

Få rettidig information, der kan handles ud fra, og beskyt din virksomhed endnu bedre

Hvorfor vælge en intelligent sikkerhedsløsning fra IBM?

Virksomheder bliver i stadig højere grad udsat for stadig flere og forskelligartede trusler, ligesom det bliver sværere for virksomhederne at overholde de mange forskellige regler, de bliver pålagt. IBM's intelligente sikkerhedsløsninger udnytter informationer fra hele virksomheden og anvender avanceret analyse til at opdage trusler hurtigt, prioritere risici mere effektivt og automatisere aktiviteter, der skal sikre overholdelse af regler.

IBM QRadar Security Intelligence Platform registrerer sammenhænge og opdagede uregelmæssigheder i realtid og anvender oplysningerne i et distribueret og skalérbart opbevaringssted for sikkerhedsinformationer. Analyse af store datamængder (big data) muliggør en mere præcis sikkerhedsovervågning og giver en bedre indsigt, og analyseværktøjerne kan benyttes af både mindre organisationer og store virksomheder. IBM's løsninger er nogle af de mest brugervenlige og fleksible løsninger på markedet, og kombineret med de færdigpakkede funktioner giver de din virksomhed mulighed for at opnå fordele hurtigt. Derudover kan din virksomhed udvide løsningerne i takt med ændringer i forretningsmiljøet.

Kunder inden for mange forskellige brancher bruger IBM QRadar Security Intelligence Platform til følgende:

De intelligente sikkerhedsløsninger tilbyder SIEM (security information and event management), logadministration, styring af konfiguration og sårbarheder og faciliteter til analyse af adfærd og registrering af uregelmæssigheder - alt sammen via en integreret og fleksibel platform. Få mere at vide om, hvordan mindre, mellemstore og store virksomheder, nonprofit-organisationer og statslige myndigheder kan få en bedre sikkerhed, automatisere regeloverholdelse og sænke de samlede IT-omkostninger med løsninger fra IBM.

Videnstragt
Se hele billedet

En intelligent sikkerhedsløsning sammenligner en række sikkerhedsrelevante data for at få en indsigt, der kan handles ud fra

Not in Danmark?

Hvordan kan jeg bruge store datamængder til at få større viden om sikkerhed?

Hvordan kan jeg bruge store datamængder til at få større viden om sikkerhed?

Materiale om intelligent sikkerhed

IT-miljøet har ændret sig. Hvor sikre er din virksomheds systemer?

IT-miljøet har ændrer sig. Hvor sikre er din virksomheds systemer?

IT-miljøet har ændret sig, og med den nye måde at bruge IT på, kommer udfordringen med at sikre din virksomheds systemer og data i et miljø uden grænser.

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.