Analytické funkce zabezpečení na ochranu aktiv a informací před pokročilými hrozbami

Lepší ochrana s integrovaným
analytickým systémem

Produkt IBM Security QRadar SIEM konsoliduje data protokolu zdrojových událostí z tisíců koncových bodů zařízení a aplikací distribuovaných po celé síti. Zajišťuje okamžitou normalizaci a korelaci aktivit na základě prvotních dat s cílem rozlišit mezi reálnými hrozbami a hrozbami, které byly chybně identifikovány. Software volitelně zahrnuje i nástroj IBM Security X-Force Threat Intelligence, jenž doplňuje seznam potenciálně škodlivých adres IP, vč. hostitelských systémů malwaru, zdrojů spamu a dalších hrozeb. IBM Security QRadar SIEM může také korelovat slabá místa zabezpečení systému s daty událostí a síťovými daty, čímž pomáhá při stanovení priorit bezpečnostních incidentů.

IBM Security QRadar SIEM:

Poskytuje přehled prakticky v reálném čase

Snižuje počet výstrah a stanovuje jejich priority

Umožňuje efektivnější správu hrozeb

Podporuje snazší a rychlejší instalaci

Vytváří podrobné sestavy o přístupech k datům a aktivitách uživatelů

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.