Spolupráce mezi zaměstanci – této oblasti se firmy věnují již poměrně dlouho dobu. Ostatně produkty spadající do kategorie groupware jsou zde již přes 20 let. Nicméně stále se objevují nové nástroje, metodiky a trendy, které oblast sdílení rozšiřují. Již nestačí mít vyřešen e-mail, kalendář a nějaké workflow nad dokumenty. Lidé uvnitř firmy chtějí využívat podobné nástroje na sdílení, diskutování a práci v komunitách, jaké znají z veřejného Internetu a o kterých vědí, že jsou efektivní. Chce-li být dnes firma efektivní, měla by používat nástroje, které odrážejí skutečnou podstatu práce s informacemi. Firmy, které jsou úspěšnými ve svém oboru, vědí, že další zdokonalování a zefektivňování nespočívá v definování nového procesu, ale v interakci a komunikaci mezi lidmi. Mezi zaměstnanci navzájem, mezi zaměstanci a obchodními partnery či zákazníky.

Platforma pro Social Collaboration od IBM Vám umožní podchytit přirozené potřeby lidí komunikovat, vyměňovat informace, sdílet zkušenosti a sdružovat se do skupin a využít je ku prospěchu zaměstnanců i firmy jako celku. Místo neustálého posílání e-mailů raději soubory sdílejte (Social File Sharing). Hledejte informace, které aktuálně potřebujete pro svou práci. A pokud nějaký soubor či článek naleznete, podívejte se, co dalšího ještě jeho autor vytvořil a publikoval – protože klíčovým nositelem informace, kterou potřebujete, není jeden konkrétní soubor, ale člověk, který jej vytvořil. Vytvářejte skupiny pro dlouhodobé trvání (komunity) nebo pro časově omezené aktivity (projekty).

Po společné diskusi Vám poradíme, jak můžete začít používat nástroje pro sociální spolupráci ve Vaší společnosti a jak je integrovat se stávajícími aplikacemi.

Příklady řešení pro Sjednocené komunikace:

 • -Podniková sociální síť
  S pomocí platformy od IBM pro firemní “social business” můžete vybudovat sociální síť, která bude sloužit jako první zdroj informací k Vaší aktuální práci. Na jednom místě propojí články, novinky, soubory, diskuse, týmy a komunity – ale hlavně autory, kteří tyto informace publikují. Protože ti jsou pro Vás opravdu důležití. Tyto experty ve své oblasti můžete kontaktovat s dotazem či žádostí o pomoc, můžete si je dát mezi sledované a být ihned informováni o tom, co nového ve firemní síti publikují, můžete skrze ně objevit další důležité zdroje informací, jako jsou další specialisté, oborové komunity, zajímavé stránky a servery, diskuse. A tohle propojení je podstatou firemní sociální sítě, která je více, než úložiště souborů.
 • -Sdílení dokumentů a znalostí
  Pokud pošlete soubor e-mailem jako přílohu, těží z toho pouze příjemce této zprávy. Pokud stejný soubor uložíte do firemní sociální sítě a nasdílíte s příjemcem, budou z toho těžit také další zaměstnanci, kteří na soubor mohou narazit při vyhledávání podkladů a zdrojů informací pro svoji práci. Navíc máte možnost soubory komentovat, doporučovat, sdílet s dalšími kolegy, vidět, kdo a kdy si soubor stáhnul, vytvářet nové verze, nechat se informovat o novinkách, které byly publikovány v oblasti, která Vás zajímá.
 • -Zájmové skupiny
  Sdružovat se do skupin je lidská přirozenost. Umožňete zaměstnancům snadné vytváření dlouhodobých komunit. Získají tak prostor, kde mohou volně sdílet a vyměňovat informace a soubory, diskutovat, hlasovat, společně tvořit články. A pokud přibude do skupiny nový zaměstnanec, získá na jednom místě všechny informace, které potřebuje pro okamžité zapojení do práce. Umožníte tak plynulé přenášení znalostí ze zkušených zaměstnanců na ty, kteří jsou ve firmě nebo v oddělení noví.
 • -Řízení pracovního týmu
  IBM nabízí nástroje, které umožní pracovním týmům snadné sdílení projektových materiálů, zadávání úkolů, shromažďování souborů, textů a odkazů potřebných k dokončení práce. Pro tyto aktivity jdou nastavit různá práva přístupu. Lze tedy vytvořit uzavřené skupiny, nebo klidně nechat aktivity transparentní pro celou společnost.

Pomozte zaměstnancům, partnerům, klientům a ostatním osobám k užší vzájemné místně a časově neomezené spolupráci, a to integrací obchodně orientovaných řešení spolupráce včetně například blogů, wikiwebů, záložek, komunit, týmových prostorů, nástrojů pro správu obsahu, podnikových systémů rychlého zasílání zpráv, schůzek online, internetových hlasových diskusí a videodiskusí, elektronické pošty, kalendářů a ostatních aplikací pro spolupráci - to vše na vlastní infrastruktuře nebo v cloudu.

Doporučené produkty

IBM Connections

Software pro budování vztahů, který je určený pro podniky, umožňuje kontaktovat všechny osoby ve vaší profesionální síti

IBM Connections Content Edition

Balík zahrnující produkt IBM Connections a špičkového správce obsahu IBM FileNet Content Manager

IBM Lotus Notes a Domino

Kombinace systému pro předávání zpráv, sociální spolupráce a obchodních aplikací do unifikovaného panelu dashboard

IBM Sametime

Unifikované služby pro komunikaci a spolupráci v reálném čase, které zahrnují rychlé zasílaní firemních zpráv, schůzky online, telefonii a videokonference

Související produkty

Nabídky

Jak si vaše metody spolupráce stojí v porovnání s organizacemi, které se mohou pochlubit špičkovými výkony?

Informujte se, proč je IBM špičkovým poskytovatelem podnikových platforem podpory budování vztahů (Forrester Wave: Zpráva o podnikových platformách podpory budování vztahů)

Přečtěte si článek "Přesvědčivé zisky z IBM Connections v podpoře sociálního podniku: Pět příběhů"

Informujte se, proč produkt Lotus Symphony 3 získal ocenění PC Magazine Editor’s Choice pro sadu kancelářských nástrojů

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Další informace