Budovy, výrobní stroje a další zařízení jsou nezbytným základem každého podnikání. Je přínosné vědět, na kolik jsou jednotlivě využívána, jakou mají spotřebu energií, kde se právě nacházejí či kdy budou vyžadovat údržbu. To platí bez ohledu na velikost a povahu majetku, ať už se bavíme o všem od automobilů po lokomotivy, od hotelu po univerzitní kampus, od mobilního telefonu po server.

Pouze pomocí vhodných nástrojů, jako je IBM Maximo, lze zajistit optimální výkonnost, minimální náklady na údržbu, zjistit aktuální hodnotu a urychlit návratnost investic. Rovněž umožňuje napojit funkci bezdrátového sledování využití na další systémy a tak přesně rozpočítávat náklady či odpisy.

Mnohá nasazení se také týkají bezpečnosti, např. zda někdo zařízení nevynáší z budovy nebo místnosti. Vše je monitorováno bezkontaktně. Není se tedy třeba obávat složité instalace a kabeláže. Tím je umožňeno řešení implementovat i tam, kde by technické zázemí bylo překážkou (prostory pro zákazníky apod.)

Příklady řešení pro Správu aktiv a zařízení:

  • -Lokalizace vybavení
    Řešení pomáhá získat přehled o Vašem zařízení nehledě na jeho povahu nebo velikost. Může se jednat o drahé nemocniční přístroje, nářadí v autodílně nebo třeba autocisterny pro doplňování paliva na letištích. Jednak je vidět, kde se dané vybavení nachází, rovněž umožňuje tvořit statistiky, jak dlouho stojí na místě, kde bylo předtím apod. S úspěchem věc pomáhá tam, kde je třeba zařízení více utilizovat, umět rozpočítávat náklady na základě skutečného použití nebo pokud je nutné zvolit nejvhodnější zařízení pro danou úlohu - nejbližší, nejlevnější atd.
  • -Správa majetku
    Rodina produktů IBM Maximo Vám poskytuje nástroje a know-how v oblasti správy majetku získané za více než 20 let působení v této oblasti. Na jednotné platformě můžete spravovat jakékoliv typy aktiv – od mobilních zařízení až po budovy či celé továrny.
  • -Chytrý sklad
    Řešení chytrého skladu umožňuje optimalizaci správy skladových zásob a to zejména v oblasti jejich lokalizace, monitoringu, zabezpečení přístupu, včetně kompletní historizace. Řešení využíva RFID, či RTLS technologie v synergii s IBM Software.

Softwarové produkty IBM pomáhají maximalizovat užitnou hodnotu všech Vašich aktiv. Nabídnou Vám v reálném čase přehled o aktuálním využití a životním cyklu majetku, zjednoduší správu, sníží spotřebu energií a urychlí návratnost investic do aktiv.

Doporučené produkty

IBM Maximo Asset Management

Softwarový systém EAM, který poskytuje komplexní podporu vašich potřeb správy aktiv, údržby, prostředků a dodávky náhradních dílů.

IBM Maximo Spatial Asset Management

Umožňuje uživatelům zachycovat, analyzovat a zobrazovat aktiva, místa a pracovní příkazy v geografické perspektivě.

IBM Maximo Calibration

Plně integrovaná součást produktu IBM Maximo Asset Management, jež se používá ke kalibraci nástrojového a měřicího vybavení a standardů optimalizace kvality vyráběných produktů.

IBM Maximo Everyplace

Poskytuje schopnost používat produkt Maximo prostřednictvím podporovaných přenosných zařízení a kapesních počítačů/telefonů.

IBM Maximo Linear Asset Manager

Rozšiřuje funkce produktu Maximo o správu lineárních aktiv, jež umožňuje dynamickou segmentaci kritických aktiv.

Všechny produkty - Správa aktiv a zařízení

Read more

Správa majetku podle průmyslových odvětví

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Jak pomohlo IBM Maximo společnosti General Motors?

Dave Reiber, Global business lead for Maximo, General Motors, United States