Obchodní procesy jsou jádrem Vašeho podnikání. Provedení malé transakce i otevření patnácti nových poboček po celém světě – každý záměr se provádí prostřednictvím řady samostatných a vzájemně propojených procesů. Pokud je vylepšíte, urychlíte, upřesníte a zacílíte na své zákazníky, značně zkvalitníte své podnikání.

Moderní Business Process Management znamená možnost rychle tvořit, měnit a rozvíjet procesně orientované aplikace, efektivně do procesů zapojit uživatele prostřednictvím různých komunikačních kanálů včetně mobilních zařízení, integrovat procesy s interními i externími aplikacemi, daty, dokumenty, obchodními případy, sledovat, měřit, řídit procesy v reálném čase a průběžně je optimalizovat. Nejen v procesech je zapotřebí dynamicky definovat a průběžně řídit operativní rozhodování prostřednictvím obchodních pravidel.

Příklady řešení pro BPM:

  • -Procesy likvidace pojistných událostí
    IBM BPM zefektivňuje a automatizuje celý komplexní proces likvidace pojistných událostí u produktů od neživotního pojištění po pojištění majetku a vozidel. Proces je po celou dobu pod kontrolou, úkoly jsou nasměrovány ve správný čas na správné pracovníky, kteří mají k dispozici veškeré potřebné informace v komfortním uživatelském rozhraní. Manažeři týmů a vlastníci procesů v reálném čase sledují a řídí přidělování jednotlivých úkolů svým pracovníkům. Procesní aplikace jsou on-line integrované s dalšími interními i externími systémy a efektivně s nimi spolupracují v reálném čase.
  • -Dynamicky řízené konfigurace a schvalování hypoték
    Proces prodeje hypoték a schvalování je implementován v IBM BPM a řízen prostřednictvím obchodních pravidel. Ta slouží pro dynamické nastavování parametrů hypoték ve fázi návrhu a prodeje jako jsou úrokové sazby, poplatky a způsob schvalování. Parametrizace je čistě v rukách business specialistů bez nutnosti zásahu IT s periodou změn v řádu hodin či dnů.
  • -Interní procesy zákazníka pod kontrolou
    Interní procesy HR, řízení kapitálových (CAPEX) a běžných (OPEX) nákladů, schvalování financí a klíčové interní schvalovací procesy jsou automatizovány, řízeny a vyhodnocovány v reálném čase přes všechny organizační jednotky a podřízené společnosti prostřednictvím BPM a obchodních pravidel.


Případové studie:

Po teroristických útocích v roce 2004 zapojilo město Madrid do reorganizace svých záchranných složek procesy BPM. I díky nim klesla dojezdová doba tak, že se záhranáři dostanou na místo do osmi minut v 81 % případů místo původních 47 %.

Kolumbijská banka Bancoomeva potřebovala změnit systém schvalování půjček, který se lišil na každé z 90 poboček. Díky centralizaci do jednoho systému pomocí BPM se podařilo zkrátit proces schvalování ze 17 dní na méně než 30 minut a tato investice bance ročně přináší 1 milion dolarů.

,,Zaměření se na procesy nám umožnilo lépe poznat naše zákazníky, odpovědělo na otázky, co udělat dále a zda to vůbec udělat. Díky tomu vzrostla produktivita o 300 % a zároveň se o 10 % snížila chybovost.”

Russell Marky, senior vice president, global business technology, OL&T.

BPM pro začátečníky. Stáhněte si mini eBook

Software a služby Business Process Management (BPM) umožňují organizacím všech velikostí plnit a překračovat očekávání svých zákazníků, reagovat, předvídat změny na trzích a zároveň mít své náklady plně pod kontrolou. Této úrovně agility mohou dosáhnout pouze organizace, jež mají důkladný přehled o svých procesech. IBM má všechny potřebné nástroje a ví, jak můžete přejít k jejich užívání.

Doporučené softwarové produkty BPM

Nové doporučené nabídky BPM

OVUM

Společnost Ovum považuje IBM za hlavního průkopníka BPM

Unifikovaný přístup k BPM a SOA od IBM

Vysokoúrovňový pohled zákazníka na BPM

Sada elektronických publikací BPM and Business Analytics

Osvědčený průvodce implementace řízení BPM od společnosti IBM

Chytřejší přístup k procesům a rozhodování s řízením BPM od společnosti IBM

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Aplikace BPM v maloobchodu

Zhlédněte video, jak pomohlo nasazení BPM maloobchodní společnosti Best Home (00:02:56)

IBM Business Processs Manager. Download white paper (US)

Související odkazy