Řešení Enterprise Content Management (ECM) od IBM pomáhá organizacím zvyšovat produktivitu a efektivitu svých zaměstnanců a dosahovat tím vytyčených strategických cílů. IBM ECM přináší řešení s vysokou přidanou hodnotou, která organizacím umožňují jednoduše přizpůsobovat své činnosti aktuálnímu tržnímu prostředí tím, že veškerý obsah organizace uvádí do pohybu: zajištuje digitalizaci dokumentů v listinné podobě, aktivuje elektronické dokumenty v rámci podpory podnikových procesů, umožnuje analyzovat nestrukturovaný obsah pro kvalifikovanou podporu rozhodování, zajištuje a zabezpečuje dlouhodobou důvěryhodnost ukládaného obsahu.

Příklady řešení pro ECM:

 • -Advokátní kancelář
  Mějte případ pod kontrolou. Řešení správy případů přináší potřebnou podporu jednotného ukládání a sdílení veškerých dokumentů k případu včetně komunikace řešitele s kolegy nebo klienty, podporu zabezpečeného přístupu k uloženým informacím včetně mobilního přístupu a podporu procesů souvisejících s případem navázaných na zabezpečení a životní cyklus případu.
 • -Integrované vyhledávání
  Prohledávejte jednoduše veškeré zdroje organizace. Díky integrovanému podnikovému vyhledávání je možné sofistikovaně prohledávat jakékoli úložiště strukturovaných (databáze) i nestrukturovaných (dokumenty) dat uložených v jakémkoli informačním systému organizace nebo na internetu. Výsledky vyhledávání jsou přehledně prezentovány včetně možnosti rychlého a efektivního zpřesňování dotazu pomocí výběru skupin metadat, zobrazení miniaturních náhledů, jejich relevance k předmětu vyhledávání apod.
 • -Retenční politika dokumentů (bezpečný archiv)
  Základem dlouhodobé archivace je definování a spravování retenční politiky pro všechny typy záznamů, které mají obchodní hodnotu. V moderní společnosti již převažuje množství elektronických dat nad těmi na papíru a tak i jejich archivací se musíme začít zabývat. Cílem retenční politiky je zřízení a správa klasifikace dokumentů, sledování jejich životního cyklu, zajištění autenticity, integrity a kontextové vazby. Nabízí tak jednoduchou možnost auditu, dohledávání důkazů a možných souvislostí či dodržování legislativních norem.

Případové studie:

Poskytovatel energie PPL nahradil papírové zpracování dat elektronickým a dosáhl toho, že nyní k přístupu k dokumentům stačí místo pěti dnů několik sekund a o 75 % se zkrátila doba zapracování informací z nových projektů.

Iowa State University hledala řešení, které by jejím zaměstnancům a studentům pomohlo snížit náklady na tisk a papír. Díky IBM poklesla spotřeba papíru o 67 % a ročně se ušetří 40 000 dolarů.

Vydolujte podstatné informace z nestrukturovaného obsahu, urychlete rozhodování a zlepšete obchodní výsledky díky proměně obsahu na relevantní postřehy nasazením odvětvových řešení, jež zajišťují zachycování, správu, sdílení a řízení obsahu v rámci kompletního životního cyklu.

Doporučené produkty a funkce

 • Case Manager

  Produkt IBM Case Manager sjednocuje informace, procesy a osoby s cílem poskytnout zcela komplexní pohled na informace o případu. Integruje správu obsahu a procesů s rozšířenými analytickými funkcemi, obchodními pravidly, funkcemi pro spolupráci a sociálním softwarem do jediného pokročilého produktu pro správu případů.

 • Content Manager

  Zajišťuje ukládání, správu, přístupnost, šíření a integraci veškerých typů digitálního obsahu.

 • Datacap

  Zachyťte obrazové informace a upravte je pro použití v digitálních systémech organizace.

 • FileNet Content Manager

  Toto hlavní řešení správy obsahu pro platformu FileNet P8 spojuje výkonnou správu dokumentů s funkcemi sledu prací a procesů, jež jsou připraveny k bezprostřednímu použití za účelem automatizace a provozu vašich úloh a činností souvisejících s obsahem.

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Rozhýbejte svůj obsah

Obsah v pohybu

Enterprise Content Management: Obsah v pohybu