Chytré obchodování je integrované řešení, které staví do popředí zákazníka a unikátním způsobem podporuje celý obchodní proces od pochopení trhu, řízení marketingových kampaní, přes prodej, dodávku až po servis. Toto řešení zvyšuje přidanou hodnotu společnosti nejenom vzhledem k zákazníkům, ale i k partnerům a dodavatelům v rychle se měnících podmínkách. Je navrženo tak, aby zlepšovalo a efektivněji spravovalo celý hodnotový řetězec firmy. Zahrnuje nákup, trh, prodej a obchodní procesy, díky nimž je zákazník v centru rozhodování a jednání, což vede ke zvýšení věrnosti zákazníků, příjmů a obchodní marže, růstu a dynamičnosti obchodních společností.

Příklady řešení pro Chytré obchodování:

 • -Řízení nákupu
  IBM Emptoris umožňuje efektivní řízení celého nákupního procesu v souladu s předpisy a umožňuje obchodní organizaci zaměřit se na zvýšení příjmů a spokojenosti zákazníků.
 • -B2B integrace
  IBM Sterling B2B Integrace vede k efektivnější komunikaci díky jednotné, bezpečné a bezproblémové realizaci multi-obchodních procesů se všemi partnery. IBM Sterling B2B Integration Services umožňují firmám snížit celkové náklady B2B operací a zrychlit spolupráci.
 • -Bezpečný přenos datových souborů
  Podniky potřebují bezpečný přenos dat a kritických informací uvnitř i vně organizace. To zajistí jedině zabezpečený, monitorovatelný pohyb dat v souladu s řídícími předpisy.
 • -Řešení internetového obchodu
  Zahrnuje dvě základní oblasti a to jak samotný prodej na internetu, tak dodání objednaného zboží. To celé včetně všech souvisejících aplikací od produktového katalogu až po registraci uživatelů.
 • -Optimalizace marketingu, řízení kampaní
  Zjednodušte si vývoj, rozesílání i vyhodnocování vícekanálových marketingových kampaní, které budou navíc relevantní a konzistentní, což je v dnešní době nezbytné. Tato řešení jsou určena pro manažery odpovědné za webový, sociální i mobilní marketing, tvorbu zákaznické poptávky, získávání nových zákazníků a dalších marketingových operací.
 • -Řízení objednávek
  Zákazníci dnes chtějí komunikovat se svými obchodními partnery nonstop a různými způsoby (prostřednictvím mobilních zařízení, webu, call centra...). Zároveň potřebují mít jednotný pohled na jejich zakázky od začátku až do konce.
 • -Optimalizace skladových zásob
  ILOG Optimalizace poskytuje analytické funkce pro podporu rozhodování pomocí pokročilé analýzy a optimalizace. Pomáhá společnostem plánovat své obchodní operace a rychle určit, jak co nejefektivněji alokovat zdroje a automaticky vyvažovat kompromisy s omezeními při naplňování podnikatelského záměru.

Případové studie:

David Jones dal svým zákazníkům možnost zaplatit, vyzvednout či vrátit zakoupené zboží způsobem, který si sami vyberou.
Dal-Tile ušetří více než 2 miliony dolarů ročně díky efektivnějšímu systému objednávek.
ING zvyšuje průměrnou míru odezvy na kampaně a očekává, že sníží své náklady na přímý marketing o 35 % ročně.
Crocs dosahuje bezmála stoprocentního plnění internetových objednávek díky plánování a rezervaci veškerých skladových zásob na základě informačních kanálů.

V IBM věříme, že obchodní procesy spočívající ve výměně produktů a služeb se zákazníky či společnostmi se rapidně mění. Zákazníci se učí novým metodám obchodování a firmy tak na cestě za úspěchem musí transformovat své obchodní aktivity uplatněním jednotného přístupu k procesům marketingu, odbytu a plnění přes všechny dostupné kanály.

Doporučené produkty

 • WebSphere Commerce

  Poskytuje zákazníkům zcela bezproblémové rozhraní pro nákupy, jež zahrnuje digitální i fyzické kanály.

 • Sterling Order Management

  Koordinuje dodávky ve všech kanálech a v rámci všech vnitřních i vnějších vazeb podniku.

 • Sterling Configure, Price, Quote

  Umožňuje Vašemu odbytovému týmu a distribučním partnerům přesnou konfiguraci, ocenění, nabízení a objednávání produktů, služeb a kombinovaných nabídek.

 • ILOG CPLEX Optimization Studio

  Sada nástrojů pro vývoj optimalizačního modelu matematického programování a programování s omezujícími podmínkami.

 • ILOG ODM Enterprise

  Softwarová platforma podnikové třídy k budování vlastního plánování založeného na optimalizaci a k vytváření aplikací podpory rozhodování o časových plánech.

 • ILOG Inventory and Product Flow Analyst

  Vytvořte a udržujte optimální tok zásob a úrovně pro distribuci zásob.

 • ILOG LogicNet Plus XE

  Zajišťuje správu obchodního rozvoje prostřednictvím průběžného strategického plánování a optimalizace výrobních prostředků.

Ukázky

Toto video vás informuje o chytřejším podnikání na cloudu

Toto video vás informuje o řízení dodavatelských řetězců

Toto video vás informuje o optimalizaci ILOG

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Jak zapadá obchod do konceptu Chytřejší planety?

Chytřejší maloobchod

Na chytřejší planetě jsou inteligentnější i zákazníci. Před vlastním nákupem si zjistí informace na webu, přečtou recenze na sociálních sítích a až pak míří do prodejny. Těmto měnícím se návykům se musí přizpůsobit i taktiky prodejců.