Ochrana dat

  Zabezpečení, monitorování, auditování a ochrana citlivých dat

Ochrana strukturovaných a nestrukturovaných dat online i offline.

Řešení ochrany dat od IBM poskytují celostní přístup, který vám pomůže s ochranou před ztrátou dat a zároveň umožní nerušený přístup k datům v kontextu podpory obchodních činností, růstu a inovace. Pomohou vám:

Kroky k zabezpečení dat:

Zajištění přehledu o citlivých datech a jejich klasifikace—Musíte získat přehled o místě výskytu citlivých dat, o jejich vztazích a o metodě definování zásad zabezpečení a ochrany soukromí.

Posuzování slabin—Odhalujte slabiny databázového systému a posilujte ochranu úložišť.

 • IBM

  Spravujte dodržování předpisů a ochranu podnikových dat

  Informujte se, jak můžete úspěšně dodržovat předpisy prováděním auditů a ochranou podnikových informací.

 • IBM

  Důvěryhodné šifrování dat v rámci celého podniku i mimo něj

  Přečtěte si tento dokument. Popisuje možnosti snížení složitosti, nákladů a rizik nasazením osvědčené správy šifrovacích klíčů.

Monitorujte a auditujte—Monitorujte transakce k vynucování zásad a zachycujte podrobný záznam pro audit.

Předcházejte neoprávněným databázovým aktivitám—Blokujte, deaktivujte či maskujte transakce narušující zásady.

Ochraňujte citlivá data—Šifrujte strukturovaná a nestrukturovaná citlivá data, maskujte a redigujte citlivá data v dokumentech a formulářích a šifrujte ukládaná data.

Spravujte přístup—Spravujte oprávnění a ověřujte uživatele v zájmu omezování přístupu k datům.

Co nabízíme

 

Produkty ochrany dat od IBM Security

Produkty ochrany dat IBM Security pomáhají v úspěšném dodržování zákonných předpisů a s ochranou před útoky zevnitř i zvenčí. Rovněž mohou snížit náklady na ukládání a správu dat.

Produkty ochrany dat od IBM Security:

Knihovna zabezpečení dat InfoSphere Guardium

Zde máte přístup k elektronickým publikacím a technicky orientovaným dokumentům o ochraně velkých dat i k dalším tématům.

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Domovská stránka IBM Security

IBM X-Force 2013 Mid-Year Trend and Risk Report (Pololetní zpráva o trendech a rizicích od IBM X-Force pro rok 2013)

 • Hloubková analýza nejnovějších internetových hrozeb zabezpečení.

Prostředky ochrany dat

Stejný produkt, nový název!

Produkt, který jste si vybrali, se nyní nabízí pod jiným názvem. Produktová stránka, na kterou budete přesměrováni, je již s novým názvem produktu.