Za účelem splnění svých cílů firmy i jakékoli jiné organizace potřebují kvalitní, úplné a hlavně aktuální informace dostupné ve správném čase na správných místech. Portfolio produktů a řešení společnosti IBM pro oblast integrace a řízení informací pokrývá mimo jiné např. datové integrace a replikace, datovou kvalitu, životní cyklus ale i bezpečnost dat.

Příklady řešení pro Integraci a řízení informací:

 • -Analýza mediálních kauz
  Řešení nabízí nástroje pro rychlou analýzu dostupných informací o daném problému. Na jeho podobě přitom nezáleží (přírodní katastrofa, finanční krize, rozhodnutí vládního činitele, ekologie, obvinění, vyjádření se k aktuálnímu tématu...). Analytik je pomocí tohoto řešení schopen bleskurychle zpracovat data o problému a poskytnout co možná nejpřesnější informace co „se o problému ví“ a co „o problému říkají novináři či někdo jiný.“ Na základě toho je možné adekvátně reagovat.
 • -Detekce fraudu a podvodů
  Se vzrůstající složitostí technologií vzrůstá i sofistikovanost útoků proti nim. Útočník se často snaží zakrýt nekalou činnost v běžném provozu. Řešení od IBM umožňuje kontinuálně procházet veliké množství zdrojů dat a integrovaně detekovat podezřelé chování dle mnoha pravidel, vzorů nebo jen tím, že je „něco jinak“ oproti běžnému stavu. Dle stupně závažnosti je možné na útoky reagovat automatizovaně a ihned činnosti aktivně bránit nebo upozornit obsluhu. Nejčastější použití jsou v oblasti kontroly datových sítí na cyberútoky (viry, mallware, neoprávněné přístupy), detekce podvodů v pojišťovnictví (pojišťovací podvody), detekce podvodů v bankovnictví (neoprávněné výběry z bankomatů, podezřelé půjčky) a podpora pro zpětnou forenzní analýzu (co se přesně stalo, jak to spolu souvisí v čase, jak jsou subjekty spojeny apod.)
 • -Jednotný pohled na zákazníka (360° view)
  Zákaznická data jsou typicky uložena ve více systémech, které mezi sebou nejsou na úrovni záznamů propojeny. Data tak nejsou konsolidována a chybí u nich vazba na veškeré produkty, služby či jiné důležité informace. Díky řešení pro datovou kvalitu a konsolidaci dat lze docílit mnoha benefitů, např. lepší péče o zákazníka, vyšší úspěšnosti marketingových kampaní při snížení nákladů na jejich exekuci, efektivnější možnosti prodeje nových produktů třeba rodinným příslušníkům či zvýšení úspěšnosti odhalování podvodů pomocí analýzy sociálních sítí.
 • -Pomoc při vyšetřování
  Soudy, policie, vyšetřovatelé a další složky vystupující v nejrůznějších trestních i civilních řízeních zpracovávají množství nesourodých informací. Obhájce, advokát, policista, nebo soudce potřebuje poskládat informace do smysluplného celku a prověřit řadu alternativ tak, aby postavil svůj závěr na pravdě. Nástroje IBM i2 umí automatizovaně i ručně spojovat různé informace, vytvářet časové řady či analyzovat spojitosti a tím se staly uznávaným celosvětově rozšířeným pomocníkem pro vyšetřování.

Zdroje pro integraci a řízení informací

InfoSphere DataStage

Celopodniková integrace, transformace a poskytování dat

Data Integration

Nejlepší postupy TDWI - Integrace dat příští generace

Big data

Využívání velkých objemů dat pro chytřejší rozhodování

Master data management

Jak odhalit to nejdůležitější při hodnocení systémů pro správu kmenových dat (Master Data Management)

IBM nabízí přístup k integraci a řízení informací, jenž organizacím napomáhá překonávat překážky a vytvářet zdroj věrohodných informací podporujících lepší rozhodování i lepší obchodní výsledky.

Hlavní produkty

InfoSphere Datastage

Integrujte data na vyžádání v rámci mnoha různých systémů prostřednictvím vysoce výkonné paralelní struktury, rozšířené správy dat a celopodnikové konektivity.

InfoSphere Master Data Management

Zajistěte zobrazování kmenových dat tak, že jim lze věřit – zákazníci, občané, dodavatelé, místa, produkty, účty a mnoho jiného – v zájmu zvyšování kvality aplikací a podnikových procesů.

InfoSphere Information Server Enterprise Edition

Poskytněte funkce komplexní integrace informací podporující věrohodnost a řízení informací.

InfoSphere Data Replication

Integrujte v reálném čase informace napříč heterogenními datovými úložišti.

Zabezpečení dat a ochrana soukromí

Poskytněte nejjednodušší a nejspolehlivější řešení k zajištění ochrany soukromí a integrity věrohodných informací ve vašem datovém centru.

Správa životního cyklu

Zajistěte správu dat od požadavku až po vyřazení. Zlepšete výkon, prohlubujte spolupráci a zkvalitňujte řízení v rámci různých aplikací, databází a platforem.

Všechny produkty - Integrace a řízení informací

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

IBM InfoSphere Discovery

IBM InfoSphere Discovery

Obchodní partneři

Zajímající se o prodej řešení pro integraci a sdružování informací