Správa životního cyklu aplikací

  Optimalizujte návrh, vývoj a dodávku inovativního softwaru při poklesu nákladů a rizik. Registrujte se k odběru nabídky

V prostředí globální konkurence je každá společnost vystavována stále většímu tlaku na zvyšování efektivity softwaru a zrychlení dodávky produktů při současném snižování nákladů, zvyšování kvality a zkracování doby potřebné k uvedení nového produktu na trh. Pro zachování konkurenceschopnosti jsou nezbytné dodávky softwarových produktů a systémů, které jsou pružné a schopné přizpůsobit se rychlosti trhu a zákaznickým požadavkům. IBM Rational Vám pomůže uspět a překonávat konkurenci díky nástrojům a postupům odpovídajícím velikosti Vašeho podniku.

Příklady řešení pro Správu životního cyklu aplikací:

 • -Řízení dodavatelských projektů
  Integrované prostředí usměrňuje tok informací a myšlenek v reálném čase a zlepšuje spolupráci mezi globálně rozptýlenými týmy softwarových vývojářů s použitím jak tradičních, tak agilních metodik vývoje. Nejen u týmů pracujících na více různých projektech dosáhnete zlepšení produktivity a kvality řešení díky aktuálním reportům o stavu projektu, automatizaci běžných úkonů a kontrole využití dostupných zdrojů a odvedené práce.
 • -Sběr a řízení požadavků
  Dnešní podnikání není možné provozovat bez podpory informačních technologií. Kompletní řešení pro řízení obchodních požadavků a specifikací Vám umožní propojit business s IT požadavky pro podporu Vašich projektů. Díky zlepšení týmové spolupráce při řízení požadavků a včasnému řízení změn dosáhnete zlepšení kvality implementace prostřednictvím zviditelnění zákaznických potřeb a jasného určení odpovědnosti.
 • -Plánování IT projektů a iniciativ v souladu s business strategií
  Mnohá firemní rozhodnutí mají dopad též na IT prostředí společnosti a proto je velmi důležité propojit business a IT strategie. Šetří se tak náklady při organizačních změnách a minimalizují se s nimi spojená rizika. Identifikuje oblasti pro zlepšení efektivity chodu organizace a analyzuje doporučená řešení.
 • -Rychlejší vývoj mobilních aplikací
  Unifikované řešení pro vývoj mobilních aplikací poskytuje jednotnou development platformu pro zařízení na různých operačních systémech jako jsou iOS, Android, Windows. Díky tomu Vám stačí jediný vývojový tým pro tvorbu nativních, čistě webových či hybridních podnikových aplikací s jednoduchým prováděním změn.
 • -Testování a zajištění kvality IT projektů
  Patrně nejdůležitější fází vývoje je testování. Integrované prostředí nabízí automatické či virtualizované testování sloužící k nalezení problémových míst běhu aplikace a komunikace s ostatními aplikacemi. Testování z hlediska funkčního, integračního či zátěžového povede k vyšší kvalitě produktu díky komplexním předpřipraveným scénářům, automatickým scriptům a dokonalému přehledu ze všech testovacích reportů.

Případové studie:

Zdravotní pojišťovně Capital District Physicians pomáhá účinná správa ALM (Aplication Lifecycle Management) v pohotovém zvyšování efektivnosti.

OLM Systems zvýšily spokojenost zákazníků díky změně softwaru řízení kvality a testování.

Danske Bank Group úpravou řízení změn a požadavků dosáhla zvýšení efektivity IT oddělení o 10 % a dobu nutnou pro nasazení nového produktu zkrátila ze 14 měsíců na devět.

Spravujte toky osob, procesů a informací v rámci iterativního cyklu činností vývoje softwaru, jež poskytuje základnu komplexního a měřitelného zlepšování procesů, možnost dimenzování a rozšířenou týmovou spolupráci, automatizaci a práci se sestavami.

Doporučené produkty správy životního cyklu aplikací

 • Rational Team Concert

  Poskytuje agilní a formální plánování, správu zdrojového kódu, správu pracovních položek, správu sestavení a správu stavu projektů.

 • Rational Requirements Composer

  Správa a definice požadavků založená na spolupráci, která zúčastněným osobám a týmům informatiků ve vzdálených působištích poskytuje vstupy, kvalitnější vyjadřování, pohotovější cestu ke shodě a rychlejší přizpůsobení změnám.

 • Rational DOORS

  Optimalizace sdělování a ověřování požadavků napříč celým dodavatelským řetězcem v kombinaci se sledováním, trasováním a správou změn v informacích.

 • Rational ClearCase

  Komplexní správa konfigurací softwaru pro projekty všech velikostí.

 • Rational Build Forge Standard Edition

  Zajišťuje automatizaci, koordinaci, správu a sledování všech procesů v rámci produkčního systému vývoje softwaru.

 • Rational Quality Manager

  Poskytuje na spolupráci zaměřené a integrované centrum pro plánování, vytváření a provádění testů i pro řízení, sledování a dokumentaci sledu prací včetně ukazatelů stavu projektu.

Všechny produkty - Správa životního cyklu aplikací

 

Nástroj k odhadu hodnoty ALM

Věnujte pět minut své pozornosti hodnotě, kterou vám zpřístupňuje řešení Rational ALM.

Začněte hned

Download

Produkt RTC pro vývojáře

Získejte bezplatné řešení Rational pro projekty správy životního cyklu s podporou spolupráce.

Stáhnout produkt RTC

IBM Redbooks

IBM Redbook

Správa životního cyklu aplikací s podporou spolupráce prostřednictvím nástrojů Rational.

Přečtěte si publikaci Redbook

Průvodce zákazníka

Ustavuje strategické priority a identifikuje objektivní kritéria k získání nejlepšího možného řešení vašich potřeb.

Přečtěte si průvodce zákazníka ALM

Zapojte se do komunity agilní transformace

Poučte se od kolegů, kteří realizovali přechod svých organizací k metodám agilního vývoje softwaru. Novinky, diskuse, školení a mnoho jiného vám pomůže s úspěšnou realizací vaší transformace.

Naleznete zde

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Software IBM Rational

Zhlédněte video o možnostech Správy životního cyklu. (00:00:38)

Stejný produkt, nový název!

Produkt, který jste si vybrali, se nyní nabízí pod jiným názvem. Produktová stránka, na kterou budete přesměrováni, je již s novým názvem produktu.