Konektivita, integrace a SOA

Vylepšete přístup a přehled v rámci celého dodavatelského řetězce

Průzkum mezi společnostmi v několika odvětvích dokládá silnou korelaci mezi obchodní agilitou a úspěchem. Chcete-li však dosáhnout vyšší obchodní agility a úspěchu, musíte být schopni propojit a integrovat všechny své vzájemně odlišné procesy, aplikace a systémy, a to nikoli pouze v rámci svého podniku, ale v celé Vaší obchodní síti či po celém světě. Musíte být schopni tento úkol realizovat bez ohledu na použité platformy, zařízení a datové formáty.

Řešení konektivity a integrace Vám mohou pomoci prospívat v tomto náročném a vysoce propojeném prostředí. Posilte svou spolupráci a urychlete inovaci. Zlepšete svou schopnost reagovat na vyvíjející se obchodní potřeby. Zkvalitněte vztahy se svými partnery, dodavateli a zákazníky. Ovládněte náklady a uspořte čas.

Příklady řešení pro Konektivitu, integraci a SOA:

 • -Supply chain management
  Řešení chytrého logistického řetězce přináší značnou automatizaci a zrychlení celého logistického procesu a tím i snížení provozních nákladů. Řešení těží z inovativní technologie RFID, která se využívá pro identifikaci logistických jednotek (např. přepravních kontejnerů) a spolu v synergii s IBM software umožňuje snadnou integraci na provozní systémy provozovatele, jeho partnerů a komplexní monitoring životního cyklu logistických jednotek.

Integrujte cloud do ERP 'bez kódování'. Zhlédněte ukázku.

Případové studie:

Společnost SXC Health Solutions Corporation potřebovala bezpečné a spolehlivé centrum výměny dat pro interakci se všemi prvky farmaceutického dodavatelského řetězce. Komplexní řešení integrace od IBM zajistilo úplnou integraci v rámci této výměny dat, a to s vynikající mírou zabezpečení a spolehlivosti, a poskytlo společnosti SXC kvalitnější přehled o obchodních procesech.

Výrobce elektroniky Sharp vybudoval nový integrovaný výrobní provoz zcela unikátního typu spoléhající na řešení od IBM, které zajišťuje úplný přehled o celém procesu výroby od skladových zásob až po odbyt a účetnictví, od surovin až po dokončené výrobky. Výsledkem je maximalizace účinnosti díky zajištění důkladného přehledu o výrobě, odbytu a účetnictví v reálném čase.

Co přesně znamená MQ Messaging? Podívejte se na video.

Řešení konektivity a integrace od IBM zajišťují rychlý, flexibilní a spolehlivý přístup k procesům, aplikacím a informacím bez ohledu na danou platformu, zařízení nebo datový formát. Zkvalitňují přehled a vylepšují řízení služeb, procesů, souborů, pravidel a událostí. Zajišťují spojení s vašimi zákazníky, partnery a dodavateli a rozšiřují procesy prostřednictvím infrastruktury systému zpráv, sběrnice ESB a samostatných síťových zařízení.

Doporučené produkty

 • WebSphere MQ

  Poskytují služby programování aplikací, jež aplikačním programům umožňují vzájemnou komunikaci prostřednictvím front zpráv.

 • WebSphere DataPower SOA Appliances (US)

  Zjednodušují, urychlují a vylepšují funkce zabezpečení vašich implementací webových služeb.

 • IBM Sterling B2B Integration (US)

  Umožňuje zabezpečené a bezproblémové provádění obchodních procesů, jež zahrnují více podniků.

Všechny produkty - Konektivita, integrace a SOA

Související řešení

 • Servisně orientovaná architektura SOA

  Obchodně zaměřený architekturní přístup k IT, který organizacím umožňuje integraci svých běžných činností v podobě propojených opakovatelných úloh (služeb).

Doporučené nabídky

RedbooksPropojení vašeho podniku produktem WebSphere Message Broker ve funkci podnikové sběrnice služeb (ESB)

Funkce zařízení WebSphere DataPower XC10

Doplňte svou podnikovou sběrnici služeb o odvětvové transformace dat

Co přesně znamená výraz MQ Messaging?

WebSphere DataPower Integration Appliance XI52

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Představení servisně orientované architektury

Zhlédněte video o vlastnostech a výhodách servisně orientované architektury (00:02:53)

Prostředky konektivity a integrace

Stejný produkt, nový název!

Produkt, který jste si vybrali, se nyní nabízí pod jiným názvem. Produktová stránka, na kterou budete přesměrováni, je již s novým názvem produktu.