Business Process Management

Zaměřte se na obchodní procesy a zvyšte svou produktivitu

Obchodní procesy jsou jádrem Vašeho podnikání. Provedení malé transakce i otevření patnácti nových poboček po celém světě – každý záměr se provádí prostřednictvím řady samostatných a vzájemně propojených procesů. Pokud je vylepšíte, urychlíte, upřesníte a zacílíte na své zákazníky, značně zkvalitníte své podnikání.

Moderní Business Process Management znamená možnost rychle tvořit, měnit a rozvíjet procesně orientované aplikace, efektivně do procesů zapojit uživatele prostřednictvím různých komunikačních kanálů včetně mobilních zařízení, integrovat procesy s interními i externími aplikacemi, daty, dokumenty, obchodními případy, sledovat, měřit, řídit procesy v reálném čase a průběžně je optimalizovat. Nejen v procesech je zapotřebí dynamicky definovat a průběžně řídit operativní rozhodování prostřednictvím obchodních pravidel.

Příklady řešení pro BPM:

  • -Procesy likvidace pojistných událostí
    IBM BPM zefektivňuje a automatizuje celý komplexní proces likvidace pojistných událostí u produktů od neživotního pojištění po pojištění majetku a vozidel. Proces je po celou dobu pod kontrolou, úkoly jsou nasměrovány ve správný čas na správné pracovníky, kteří mají k dispozici veškeré potřebné informace v komfortním uživatelském rozhraní. Manažeři týmů a vlastníci procesů v reálném čase sledují a řídí přidělování jednotlivých úkolů svým pracovníkům. Procesní aplikace jsou on-line integrované s dalšími interními i externími systémy a efektivně s nimi spolupracují v reálném čase.
  • -Dynamicky řízené konfigurace a schvalování hypoték
    Proces prodeje hypoték a schvalování je implementován v IBM BPM a řízen prostřednictvím obchodních pravidel. Ta slouží pro dynamické nastavování parametrů hypoték ve fázi návrhu a prodeje jako jsou úrokové sazby, poplatky a způsob schvalování. Parametrizace je čistě v rukách business specialistů bez nutnosti zásahu IT s periodou změn v řádu hodin či dnů.
  • -Interní procesy zákazníka pod kontrolou
    Interní procesy HR, řízení kapitálových (CAPEX) a běžných (OPEX) nákladů, schvalování financí a klíčové interní schvalovací procesy jsou automatizovány, řízeny a vyhodnocovány v reálném čase přes všechny organizační jednotky a podřízené společnosti prostřednictvím BPM a obchodních pravidel.


Případové studie:

Po teroristických útocích v roce 2004 zapojilo město Madrid do reorganizace svých záchranných složek procesy BPM. I díky nim klesla dojezdová doba tak, že se záhranáři dostanou na místo do osmi minut v 81 % případů místo původních 47 %.

Kolumbijská banka Bancoomeva potřebovala změnit systém schvalování půjček, který se lišil na každé z 90 poboček. Díky centralizaci do jednoho systému pomocí BPM se podařilo zkrátit proces schvalování ze 17 dní na méně než 30 minut a tato investice bance ročně přináší 1 milion dolarů.

,,Zaměření se na procesy nám umožnilo lépe poznat naše zákazníky, odpovědělo na otázky, co udělat dále a zda to vůbec udělat. Díky tomu vzrostla produktivita o 300 % a zároveň se o 10 % snížila chybovost.”

Russell Marky, senior vice president, global business technology, OL&T.

BPM pro začátečníky. Stáhněte si mini eBook

Software a služby Business Process Management (BPM) umožňují organizacím všech velikostí plnit a překračovat očekávání svých zákazníků, reagovat, předvídat změny na trzích a zároveň mít své náklady plně pod kontrolou. Této úrovně agility mohou dosáhnout pouze organizace, jež mají důkladný přehled o svých procesech. IBM má všechny potřebné nástroje a ví, jak můžete přejít k jejich užívání.

Doporučené softwarové produkty BPM

Nové doporučené nabídky BPM

OVUM

Společnost Ovum považuje IBM za hlavního průkopníka BPM

Unifikovaný přístup k BPM a SOA od IBM

Vysokoúrovňový pohled zákazníka na BPM

Sada elektronických publikací BPM and Business Analytics

Osvědčený průvodce implementace řízení BPM od společnosti IBM

Chytřejší přístup k procesům a rozhodování s řízením BPM od společnosti IBM

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Aplikace BPM v maloobchodu

Zhlédněte video, jak pomohlo nasazení BPM maloobchodní společnosti Best Home (00:02:56)

IBM Business Processs Manager. Download white paper (US)

Související odkazy

Stejný produkt, nový název!

Produkt, který jste si vybrali, se nyní nabízí pod jiným názvem. Produktová stránka, na kterou budete přesměrováni, je již s novým názvem produktu.