Velká data jsou data, která díky své povaze nemohou být zpracována či analyzována s využitím tradičních technologií a nástrojů. Umíme generovat obrovské množství dat, ale naše schopnost je zpracovat neustále klesá. Aby bylo možné velká data zvládnout a vytěžit z nich maximum, je nutné rozšířit naše technologické uvažování do úplně jiné - netradiční - roviny.

Problémem velkých dat není jen jejich množství, ale že nejsou ve formátu, který umíme po řadu let solidně zpracovat - v relační databázové podobě. Díky analytickým nástrojům mohou organizace přeměnit data existující nejčastěji v provozních systémech v informace, které dávají jednotlivým pracovníkům klíčové podklady o konkrétních aspektech chodu organizace, tedy o tom, jak se chovají její zákazníci, dodavatelé, konkurence, apod. Do nedávna se ale jednalo především o analytické zpracování strukturovaných dat. Ale pouze 20 % všech využitelných dat na světě má strukturovanou podobu. 80 % z nich je nestrukturovaných a tento nepoměr se stále zvětšuje ve prospěch nestrukturovaných dat.

Díky IBM se dokážete popasovat odpovídajícím způsobem i s těmi 80 % dat, které v současné době nejsou z velké části využity. Řešení společnosti IBM je navíc postaveno tak, aby nestálo naše zákazníky několikanásobně více, než do současné doby investovali do svých stávajících analytických řešení.

Příklady řešení pro velká data:

  • -On-line proudové zpracování obrovského množství dat
    Řešení je schopno načítat generovaná data z mnoha datových zdrojů či senzorů a dále je definovaným působem zpracovávat. Objem dat, který dokáže platforma bez problémů zpracovat, dosahuje jednotek PB za 1 den. Řešení je naprosto nezávislé na typu dat – dokáže si dobře poradit jak s tradičními strukturovanými informacemi, tak i s texty, obrázky, videii či dalšími komplexními datovými typy. Řešení mj. umožňuje efektivně detekovat a pružně reagovat na zákazníkem definované vzory chování, které se mohou vyskytnout v datovém proudu. Velmi dobře se toho dá využít např. v interaktivním marketingu, kde na základě vzorce chování zákazníka může dodavatel okamžitě připravit konkrétní akci ku oboustranné spokojenosti. Specifičnost tohoto řešení spočívá především v tom, že zpracovává data v pohybu, tedy neanalyzuje uložená data po dávkách, ale kontinuálně většinou krátce po samotném vzniku dat.
  • -Efektivní analýza velkého množství dat bez ohledu na to, zda mají nějakou strukturu
    Fotky, videa, naskenované dokumenty. To jsou datové typy, které tvoří podstatnou část veškerých záznamů v dnešních podnicích. Nicméně hodnotné informace uložené v této podobě nejsme schopni efektivně analyzovat, třídit a získávat z nich přesně to, co potřebujeme. Díky novým řešením od IBM však dokážete zpracovat i data, která do teď ležela ladem a to v obrovském množství za krátký čas.

Případové studie:

Energetika

Společnost Vestas Wind Systems používá analytický software pro velká data a výkonné systémy od IBM pro zlepšení uspořádání větrných turbín k optimalizaci elektrického výkonu.


Zdravotnictví

Platforma pro velká data od IBM varuje nemocniční personál starající se o předčasně narozené děti před blížícími se infekcemi o 24 hodin než dříve, než bylo obvyklé.


Napříč odvětvími

Velká data slouží k real-time analytickým operacím u zákazníků napříč různými odvětvími


Telekomunikace

T-Mobile využívá platformu od IBM k ukládání a analýze petabytů záznamů o hovorech a zlepšuje tak péči o své zákazníky.


Bankovnictví

Fiserv nabízí své služby 16 tisícům finančních institucí a denně provede 20 miliard transakcí. Díky IBM dokáže všechna tato data analyzovat a umožnit tak svým klientům lépe pochopit zákazníky, snížit jejich odliv a naopak nové přivést.


IBM jako jediný velký dodavatel vyvinula podnikovou platformu pro velká data, jež Vám umožňuje reagovat na kompletní spektrum problémů a příležitostí spojených s užíváním velkých dat. Platforma spojuje tradiční technologie, které velmi dobře vyhovují strukturovaným opakovatelný úlohám, s doplňkovými novými technologiemi, které řeší rychlost a flexibilitu. Stává se tak ideální volbou pro kazuistické zkoumání dat, odhalování souvislostí v datech a analýzu nestrukturovaných dat.

Doporučené produkty

InfoSphere Streams

Umožňuje průběžnou analýzu masivních toků dat s dobou odezvy v řádu zlomků milisekundy.

InfoSphere BigInsights

Řešení Apache Hadoop připravené k podnikovému nasazení pro správu a analýzu masivních objemů strukturovaných a nestrukturovaných dat.

IBM Netezza Data Warehouse Appliance

Výkonná zařízení datového skladu zaměřená na provádění pokročilých analýz skutečně obrovských objemů dat - jednodušší, rychlejší a přístupnější.

IBM InfoSphere Warehouse

Poskytuje komplexní platformu datového skladu, jež poskytuje přístup ke strukturovaným i nestrukturovaným informacím v reálném čase.

IBM Smart Analytics System

Poskytuje komplexní nabídku schopností správy dat, hardwaru, softwaru a služeb, jež představuje modulární úplný výběr převratných nástrojů pro obchodní analýzy.

InfoSphere Information Server

Porozumějte datům, čistěte je a transformujte, abyste mohli s plnou znalostí poskytovat důvěryhodné informace pro potřeby svých zásadních obchodních iniciativ - integrujte velká data do svých informačních systémů.

Všechny produkty - Velká data

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Ztrácíte zákazníky na svém webu?

Podívejte se na váš online byznys očima zákazníků díky řešení IBM Tealeaf.

Jak přimět velká data, aby pracovala pro Vás

Jak přimět velká data, aby pracovala pro Vás

Prostředky pro velká data