Aplikační infrastruktura poskytuje základ a nástroje nezbytné k provozu aplikací sloužících Vašemu podnikání. Díky optimalizaci na rychlost a flexibilitu může zajistit poskytování nových aplikací a služeb, nové metody komunikace se zákazníky a možnost urychlené reakce na podněty či změny.

IBM Software pomáhá s vývojem aplikační infrastruktury, která podpoří účinné poskytování pokrokových aplikací a zároveň zajistí optimalizaci využití prostředků a zkrácení implementačního cyklu. Dokážete tak urychleně poskytovat spolehlivé aplikace a služby vyznačující se vysokou provozní účinností a flexibilitou. Navíc Vám může pomoci realizovat virtualizaci aplikací, konsolidaci prostředků, snížení rizik a nákladů prostřednictvím maximálního stupně zabezpečení a řízení.

Příklady řešení pro Aplikační infrastrukturu:

  • -B2B integrace
    IBM Sterling B2B Integrace vede k efektivnější komunikaci díky jednotné, bezpečné a bezproblémové realizaci multi-obchodních procesů se všemi partnery. IBM Sterling B2B Integration Services umožňují firmám snížit celkové náklady B2B operací a zrychlit spolupráci.

Případové studie:

Haddon Hill Group, poskytovatel informačních služeb, potřeboval rychlejší a levnější metodu implementace rozsáhlých prostředí IBM WebSphere. Řešení implementace pracovních zátěží od IBM společnosti Haddon Hill ušetřilo milióny, umožnilo stonásobné zkrácení produkčního cyklu - v hodinách místo v desítkách dnů - a umožnilo vyhnout se jinak nutným chybám v důsledku nesprávné konfigurace serverů.

Pojišťovna Max New York Insurance Co. Ltd. hledala metodu snížení nákladů na hardware a softwarové licence. Virtuální podnikový software od IBM této pojišťovně umožnil zmenšení hardwarové infrastruktury přibližně na jednu polovinu, zvýšení dostupnosti a zavedení včasného rozpoznávání a řešení problémů.

WebSphere Application Server. Plánování, design a pojetí. Stáhněte si Redbook

Zajistěte si účinné poskytování aplikací a služeb s robustním výkonem, transakční integritou a maximálním zabezpečením a ovládáním při současné optimalizaci nákladů. Snižte provozní náklady nasazením virtualizované nebo cloudové aplikační infrastruktury a služeb bezprostřední odezvy.

Doporučené produkty

WebSphere Application Server

Inteligentně spravuje vaše aplikační prostředí a rychleji zpřístupňuje funkčně bohaté uživatelské rozhraní.

Řada produktů WebSphere Application Server (US)

Řada produktů WebSphere Application Server podněcuje obchodní agilitu poskytnutím palety pokrokových výkonných základových prvků.

IBM Workload Deployer (US)

Rozšiřte middleware a služby architektury SOA do soukromého cloudu.

WebSphere eXtreme Scale (UK)

Zásadní prvek pružné stability a nejnovějších cloudových prostředí.

Prostředky aplikační infrastruktury

WebSphere Application Server: Plánování, koncepty a návrh

Private Cloud DummiesPrivate Cloud for Dummies: Pomáháme zavádět cloud

IBM UpdatedWebSphere Application Server versus Oracle WebLogic 11g

RedbooksTechnický přehled produktu WebSphere Application Server V8.0

Použití produktu Using WebSphere Compute Grid

Úvod k balíkům funkcí WebSphere Application Server Feature Pack

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Prostředky aplikační infrastruktury

White Paper

Ukázka

Publikace Redbook

White Paper