Přejít na hlavní obsah

IBM spouští nové služby pro boj s finančními podvody


New York - 20 III 2014: Společnost IBM představila nový software a služby, které pomohou organizacím využívat velká data a analytické nástroje k omezení podvodů a finanční trestné činnosti. Ty každoročně způsobují ztráty ve výši až 3,5 bilionu dolarů. Sofistikované obchodní postupy a analytické nástroje umožňují klientům zaujmout holistický přístup a zároveň chránit hodnotu svých značek.

IBM také představila iniciativu „Chytřejší boj proti podvodům“ (Smarter counter fraud). Ta vychází z odborných zkušeností a inovací více než 500 expertů na podvody a využívá 290 výzkumných patentů v oblasti prevence podvodů. IBM od roku 2005 investovala do oblasti velkých dat a analytických nástrojů již 24 miliard dolarů. 

Nová generace zločinců využívá digitální kanály – mobilní zařízení, sociální sítě a cloudové platformy – k odhalení slabých a zranitelných míst v systému. Intenzita nebezpečí přitom narůstá. Například americké zdravotnictví přijde ročně kvůli podvodům až o 650 milionů dolarů

IBM proto nabízí nový software, který organizacím pomůže zlepšit přehled a zároveň zaujmout proaktivnější a holističtější přístup v boji s podvody. To zahrnuje i schopnost nashromáždit velká data z řady interních a externích zdrojů – včetně mobilních, sociálních a online kanálů – a aplikovat vyspělé analytické metody, které neustále monitorují náznaky podezřelých aktivit. Nová řešení obsahují pokročilé analytické nástroje, které umí odhalit i na první pohled nezřejmé souvislosti, zdokonalené vizualizační technologie, jež rozpoznávají a propojují vzorce podvodného chování, a prvky strojového učení. Díky nim lze na základě předchozích útoků a projevů zabránit budoucím incidentům. 

Dle odhadů poptávka po řešeních zaměřených na prevenci podvodů a rizik rychle poroste. Podle studie společnosti Gartner* zavede do roku 2016 čtvrtina velkých globálních společností analytická řešení postavená na analýze velkých dat alespoň pro jednu oblast zabezpečení a odhalování podvodů (dnes je to 8 %). Návratnosti investic přitom dosáhnou již během prvních šesti měsíců od implementace. 

Nové portfolio IBM orientované na prevenci podvodů vychází z významných investic do výzkumu a vývoje a z nedávných akvizic značek Cognos, i2, SPSS, Q1 Labs, Trusteer a SoftLayer. 

Další informace o iniciativě IBM proti podvodům najdete na stránkách www.ibm.com/smartercounterfraud

Původní tiskovou zprávu v angličtině naleznete zde

* Zdroj: Gartner Report: Reality Check on Big Data Analytics for Cybersecurity and Fraud, leden 2014.

** Zdroj: IDC Financial Insights, Pivot Table: Worldwide IT Spending 2013–2017 — Worldwide Risk IT Spending Guide, 1H13, Doc # FIN240400, březen 2013.

Související informační kanály XML
Témata Informační kanály XML
Analytics
Smarter Planet