IBM Global Financing

Popredný poskytovateľ riešení financovania IT
z jedného zdroja na svete

Navigácia v primárnych záložkách

V spoločnosti IBM Global Financing pomáhame klientom získavať najnovšie technologické riešenia a služby, aby mohli inovovať, rásť a stať sa inteligentnejšími. Činíme tak poskytovaním robustných stratégií financovania a správy prostriedkov - a pomáhame tak uskutočňovať ambiciózne vízie.

IBM Global Financing pomáha klientom s vyhovujúcim kreditným hodnotením získavať IT riešenia, ktoré potrebujú, finančne najefektívnejším a strategickým spôsobom. Môžete si vybrať z pomedzi rôznych možností financovania IT vyhovujúcich vašim jedinenčným požiadavkám, ktoré vám umožnia zachovať si finančné toky a prostriedky. Naši špecialisti na financovanie IT už pomohli klientom v 60 krajinách za ostatných 33 rokov.

Vyžiadajte si u nás prispôsobené riešenie financovania.

Najlepšie ponuky

Financovanie z Systems

Výhody financovania prostredníctvom IBM Global Financing

Jeden okamžitý prínos využitia IBM Global Financing je zmena vysokých prvotných nákladov na cenovo dostupné mesačné platby. Prefinancujeme vám všetky zariadenia IBM a vybrané technológie tretích strán, aby ste si ich mohli dovoliť. Ďalšími výhodami financovania prostredníctvom IBM Global Financing sú:

 • Znížte celkové výdavky a znížte dopad nákupu nových technológií na váš rozpočet
 • Zachovajte si hotovostné prostriedky pre iné strategické požiadavky a investície
 • Maximalizujte tok peňazí a urýchlite rentabilitu toku projektových financií pomocou platobných podmienok, ktoré vyrovnávajú náklady s očakávanými prínosmi
 • Urýchlite získavanie nových technológií
 • Znížte riziko zastarania technológií
 • Získajte renovované zariadenia certifikované spoločnosťou IBM, ktoré vám poskytnú spoľahlivé technológie IBM v prípade, že nemáte prostriedky na zakúpenie nových zariadení
 • Likvidujte zastarané technológie v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi a nariadeniami

Riešenia financovania pre všetky fázy životného cyklu IT

Keď implementujete dlhodobú prispôsobenú stratégiu financovania IT od IBM Global Financing, pomôžeme vám maximalizovať vašu kúpnu silu, ako aj návratnosť vašich investícií do IT. Od momentu, keď začnete plánovať IT aktivity počas životnosti vášho riešenia a počas procesu vyradenia použitého zariadenia vám môžeme pomôcť robiť inteligentné rozhodnutia, nevyhnuté pre maximálne vyťaženie vášho rozpočtu, zakonzervovanie hotovosti a naplnenie celej škály požiadaviek najvyššieho vedenia.

IBM Global Financing je lídrom v oblasti likvidácie použitých IT prostriedkov. Keď nastane chvíľa likvidácie IT riešení, IBM Global Financing ich zlikviduje v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi a nariadeniami.

Právne vyhlásenia

Ponuky IBM Global Financing sú poskytované prostredníctvom IBM Credit LLC v Slovenskej republike a ďalších dcérskych spoločností a divízií IBM na celom svete, komerčným a vládnym klientom. Sadzby a dostupnosť závisia od kreditného hodnotenia klienta, podmienok financovania, typu ponuky, typu zariadenia a produktu a vybratých volieb a môžu sa v jednotlivých krajinách líšiť. Iné ako hardvérové produkty musia byť uhradené formou jednorazových platieb a financujú sa prostredníctvom pôžičiek. Môžu sa uplatňovať ďalšie obmedzenia. Sadzby a ponuky sa môžu zmeniť, rozšíriť alebo zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia a nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách. IBM, logo IBM a Rapid Financing sú ochranné známky spoločnosti IBM Corp. Ďalšie názvy produktov a služieb môžu byť ochranné známky spoločnosti IBM alebo iných spoločností. Aktuálny zoznam ochranných známok spoločnosti IBM je k dispozícii na adrese ibm.com/legal/copytrade

IBM Slovensko, spol. s r.o.
Polus Millenium Tower, Vajnorská 100/A, Bratislava 3 832 86
IČO: 31 337 147 , Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Vložka číslo: 3897/B , Oddiel: sro

IBM Slovakia, Ltd.
Registered address: Polus Millenium Tower, Vajnorská 100/A, 832 86 Bratislava 3
Company ID: 31 337 147
Entered in the Commercial Register maintained by the District Court Bratislava I (Part: Sro, Entry No. 3897/B)

Sme tu, aby sme Vám pomohli

Jednoduchý prístup k odpovediam, ktoré potrebujete.

 


  • Case Studies

  Prípadové štúdie

  Nájdite a prečítajte si prípadové štúdie, ktoré vám pomôžu premeniť vaše vízie na realitu

Akcie

Preskúmajte ďalšie ponuky a propagačné materiály

Viac informácií o IBM Global Financing

Prípadové štúdie
Nájdite a prečítajte si prípadové štúdie, ktoré vám pomôžu premeniť vaše vízie na realitu

Analytické správy
Zistite, čo hovoria analytici o IBM Global Financing

Literatúra
Vyhľadajte dokumenty o ponukách financovania a akciách

Tlačové správy (UK)
Najnovšie informácie od IBM Global Financing