Efter leasingperioden

Översikt

Hur du säkerställer en fungerande återlämning efter leasingperioden
Med rätt hantering kan datorn tas om hand snabbt, enkelt och prisvärt efter leasingperioden. Under åren har IBM Global Financing arbetat med många kunder som har återlämnat hundratusentals datorer, och vi har använt vår långa erfarenhet vid utarbetandet av den här vägledningen. I den vill vi lära dig om de olika alternativen och processerna.

Genom att följa de här stegen kan du göra hela processen mycket enkel, och se till att kostnaderna minimeras.

Fatta beslut om åtgärd efter leasingperioden

Efter leasingperioden måste du meddela oss ditt beslut genom att skicka eller faxa en papperskopia av End of Lease (EOL)-brevet. (Om du har fått EOL-brevet på elektronisk väg kan du svara via e-post.) Kontaktinformation till IBM Global Financing finns i det här brevet.

Om du väljer att återlämna dina datorer får du ett bekräftelsebrev om återlämning där du hittar all information du behöver för att återlämna datorerna till oss.

Steg

Steg 1: Meddela oss vad du ska göra med utrustningen efter leasingperioden
En viktig del i återlämningsprocessen är att du kommunicerar med IBM Global Financing. Om du väljer att lämna tillbaka din dator till oss meddelar du vilket datum du räknar med att den faktiskt återlämnas. Det underlättar faktureringsprocessen.

Steg 2: Upprätta en process för avinstallation
Avinstallationsplanen bör innehålla följande tre nyckelelement:

Steg 3: Identifiera tillgångarna på rätt sätt
Det är viktigt att du märker varje förpackning på rätt sätt. Om du byter ut en felande maskin under leasingperioden ber vi dig att kontakta din kontakt för åtgärder efter leasingperioden och meddela oss den ursprungliga leasade maskinens typ- eller serienummer och typ- eller serienummer på den maskin som ersatte den.

Steg 4: Upprätta avsändningsprotokoll
Genom korrekt paketering av datorerna kan du sänka transportkostnaderna och minimera risken för skador på utrustningen. Många av de datorer vi får tillbaka är förpackade i enskilda kartonger. Det kanske inte är det mest praktiska och kostnadseffektiva sättet om ditt företag skickar många datorer. Det kan vara mer praktiskt att lasta 120 eller fler enheter på pallar eftersom det innebär lägre kostnader och inte heller ökar risken för skador om det görs på rätt sätt.

Vill du ha hjälp?

Lätta sätt att få svar på dina frågor.

Onlineverktyg