Att hålla reda på, hantera och kontrollera tekniktillgångarna kan vara en stor utmaning. Utrustningen behöver flyttas, ändras och underhållas av många olika personer under sin livstid. Det är inte ovanligt att livscykelkostnaderna för den här typen av tillgångar är fem gånger så höga som det initiala inköpspriset. Därför är det viktigare än någonsin att effektivisera tillgångshanteringen.

Som hjälp för dig i den här utmaningen har IBM Global Financing skapat Customer Centre, ett webbaserat program där du får information om de tillgångar som leasas från IBM. Informationen du behöver är inte längre bort än närmsta dator.

IBM Global Financing Customer Centre har en bekväm och anpassningsbar hämtningsfunktion. Du kan använda många olika sökkriterier i kombination med varandra. Informationen kan Du visa på skärmen eller importera till kalkylblad eller databaser. Detta gör att du slipper lägga tid och pengar på att skapa egna register, samtidigt som du vet att informationen är riktig.

Med den inbyggda e-postfunktionen kan du kontakta IBM Global Financing-teamet direkt från programmet. Du kan informera oss om ändringar av serienummer eller meddela när utrustningen flyttas, så att vi kan uppdatera vår information.

Det är du som styr vem som har tillgång till Customer Centre-verktyget och vilken behörighet var och en har, t.ex. datahämtning eller enbart sökning. Customer Centre är rätt verktyg när du vill ha kontroll över företagets viktiga tillgångsinformation.

Läs mer om Customer Centre


Om du vill veta mer om en Customer Centre-funktion väljer du den i listan nedan. Obs:

(Om du inte har Macromedia Flash kan du hämta det)

Utbildnings funktion Customer Centre-modul
Skapa en standardrapport över de leasade tillgångarna. Lease Management
Skapa och spara en anpassad rapport över de leasade tillgångarna. Lease Management
Använd sökkriteria. Registrera tilläggsinformation. Skapa och hämta en anpassad rapport över de leasade tillgångarna. Lease Management
Skapa en betalningsprognos för de leasade tillgångarna. Lease Management
Skapa och hämta en anpassad rapport över leasade tillgångar över hela världen . Skapa en betalningsprognos för leasade tillgångar över hela världen. Lease Management

Vill du ha hjälp?

Lätta sätt att få svar på dina frågor.

Kampanjer och erbjudanden