Leasa eller köpa?

Leasa eller köpa - mer än ett sifferbeslut

Är du bekymrad över de höga kostnaderna för inköp av informationsteknik (IT) och osäker på om du har råd?

Jämfört med att köpa och äga IT-utrustning, har leasing en rad fördelar — bland annat en överkomlig kostnad — genom hela IT-lösningens livscykel.

Leasing och andra finansieringslösningar från IBM Global Financing kan förenkla investeringar i IT-utrustning och lösningar — som maskinvara, programvara och tjänster. Det är en prisvärd modell för såväl stora som små företag och organisationer och den hjälper dig att sänka den totala ägandekostnaden och skyddar ditt företag mot teknikföråldring och finansiella risker.

Förutom att du bevarar kapital ger leasing via IBM Global Financing oöverträffad teknisk flexibilitet och smidighet genom att du får möjlighet att uppgradera till den senaste tekniken i mitten av leasingperioden till en liten eller ingen ökning av det månatliga betalningsbeloppet. Detta gör att ditt företag alltid kan ligga steget före i en tid av snabba tekniska förändringar.

Genom leasing via IBM Global Financing betalar du för tekniken med våra pengar och sparar ditt eget kapital till andra företagskostnader och investeringar. Dessutom kan du förvandla en betydande engångskostnad till ett antal överkomliga månatliga betalningar som du bekvämt kan hantera.

Utforma tillsammans med IBM Global Financing en leasinglösning som passar din affärsstrategi och dina finansiella behov. Våra erbjudanden hjälper dig att maximera kassaflödet under de inköpta produkternas livstid och vi assisterar när utrustningen ska tas omhand på ett säkert och miljömässigt säkert sätt i slutet av leasingsperioden.

Vill du ha hjälp?

Lätta sätt att få svar på dina frågor.