Finansiering av datorer och surfplattor

IBM Global Financing kan stödja din strategi genom datorernas hela livscykel

Det finns mycket mer än priset att tänka på vid inköp av datorer. I dagens miljö ligger det faktiska värdet i att upprätta en strategi för utmaningarna inom alla faser av datorns livscykel - från planering till avyttring av tillgångarna.

Nyckeln till lyckad hantering av miljön för arbetsstationer och enheter - oavsett om den består av tio datorer eller en global koncern - är en väl genomtänkt strategi för hantering av datorernas livscykel.

IBM Global Financing är grunden för din strategi. Vi erbjuder kreditvärdiga kunder en omfattande portfölj av program och verktyg, så att du får hjälp med hanteringen av varje fas i datorernas livscykel, inklusive:

Nu finansierar vi också surfplattor

Allt fler företag lägger till surfplattor i sin IT-infrastruktur för att de anställda ska kunna få tillgång till sitt arbete var de än befinner sig. IBM Global Financing anser att det här är en betydelsefull förändring och utökar därför sina finansieringsprogram så att de även täcker surfplattor.

Genom att erbjuda kreditvärdiga kunder finansiering av surfplattor eliminerar IBM Global Financing ett stort hinder för företagens utveckling, nämligen kostnaden. Genom finansiering av surfplattor, till låg ränta, kan kunderna minska sina kontantkostnader och få en bättre jämvikt mellan betalningar och förväntade fördelar, vilket i sin tur sporrar användningen av surfplattor i företaget.

Vill du ha hjälp?

Lätta sätt att få svar på dina frågor.

Customer Centre

För befintliga kunder med leasing och lån från IBM.