Finansiering av IT-maskinvara

Skaffa den infrastruktur du behöver till lägre kostnad
och inom budget

Din verksamhet behöver maskinvara. Från bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner till servrar och lagring kan IBM Global Financing hjälpa dig att skaffa den mest avancerade utrustningen utan att du överskrider budgeten. IBM Global Financing är det bästa alternativet, från konkurrensmässiga tariffer till anpassade finansieringslösningar, för att uppfylla dina maskinvarubehov och behålla konkurrenskraften. Specifikt kan vi hjälpa kreditvärdiga kunder att:

  • spara kontanter som kan användas till andra strategiska behov och investeringar
  • maximera kassaflödet och uppnå snabb lönsamhet för projekt med betalningsvillkor där kostnaderna samordnas med förväntade fördelar
  • lägga till kapacitet eller uppgradera, ofta till liten eller ingen ökning av nuvarande månadsbetalningar
  • sänka den totala ägarkostnaden med marknadsvärdesleasing (FMV)
  • förhindra att tekniken blir föråldrad, tack vare planerade cykler för maskinvaruuppdatering. Hantera dina tillgångar under hela teknikens livscykel – från planering till inköp, hantering och kassering av utrustningen.

De bästa erbjudandena

Power Systems

Gå över till IBMs nästa generations Power Systems-teknik och stärk kapaciteten och prestanda med minsta möjliga inverkan på budgeten. IBM Global Financing kan hjälpa dig att snabbt frigöra kontanter, som ger besparingar, när du ersätter din nuvarande teknik med IBMs nyaste processorer.

Finansiering av PureSystems och Appliances

Lagringsfinansiering

IBMs portfölj med lagringslösningar är den mest kompletta och mångsidiga på marknaden. Från bandenheter till lättbegripliga disksystem i mellanklassen och vidare till avancerad lagringsinfrastruktur har IBM Global Financing ett brett sortiment av erbjudanden om maskinvarufinansiering som hjälper dig att skapa innovation, utnyttja den nya tekniken och få verksamheten att växa, utan att du spränger banken.

Hantera din IT-utrustning under hela livscykeln

Från det ögonblick när du börjar planera ett IT-initiativ och genom hela livscykeln för din lösning, ända till processen att forsla bort den förbrukade utrustningen, kan vi hjälpa dig att fatta de smarta beslut som behövs för att få budgeten att räcka, behålla kontanter och uppfylla IT-kraven.

Låt IBM Global Financing hjälpa dig att hantera dina tillgångar så här:

Juridiska meddelanden

Alla erbjudanden från IBM Global Financing tillhandahålls via IBM Credit LLC i USA och andra IBM-dotterbolag och -divisioner över världen till kvalificerande kommersiella kunder samt till stat/landsting. Tariffer och tillgänglighet baseras på kundens kreditvärdighet, finansieringsvillkor, erbjudandetyp, utrustning, produkttyp och tillval, och kan vara olika för olika länder. Icke-maskinvaruobjekt skall omfattas av engångsavgifter som inte återkommer. Andra begränsningar kan gälla. Tarifferna och erbjudandena kan ändras, förlängas eller dras tillbaka utan föregående meddelande och är eventuellt inte tillgängliga i alla länder.

IBM Svenska AB
Organisationsnummer: 556026-6883,
Adress: 164 92 Stockholm

 

Vill du ha hjälp?

Lätta sätt att få svar på dina frågor.

Fallstudier

  • #

    Sök efter och läs fallstudier som kan hjälpa dig att förverkliga din visionIBM Client Center

IBM-certifierad tidigare ägd utrustning

GARS

Det finns inget bättre sätt att göra besparingar med äkta IBM-lösningar, vare sig det gäller datorer eller servrar och tillbehör.

IBM-certifierad begagnad utrustning har den kvalitet och tillförlitlighet som du förväntar dig av IBM. Inköp av IBM-certifierade begagnade datorprodukter omfattas av en 7-dagarsgaranti om återbetalning och begränsad garanti.

De innefattar också standardleverans med marktransport utan kostnad.

Läs mer

Följ IBM Global Financing på Twitter

Innovation och tillväxt till överkomligt pris: flexibla finansieringsalternativ hjälper din organisation att hålla sig framme i konkurrensen

Mer information om IBM Global Financing

Rapid Financing
Logga in på Rapid Financing

Fallstudier
Sök efter och läs fallstudier som kan hjälpa dig att förverkliga din vision

Analytikerrapporter
Se vad analytikerna säger om IBM Global Financing

Litteratur
Sök efter dokument om finansieringserbjudanden och -kampanjer

Vanliga frågor
Vår lista över vanliga frågor kan hjälpa dig

Pressreleaser
Håll dig uppdaterad om senaste nytt från IBM Global Financing