Finansiering av IBM PureSystems

Investera nu, betala senare

Kom igång snabbt utan initialkostnader

IBM PureSystems™ är en ny typ av system där flexibiliteten i ett generellt system kombineras med elasticiteten i molnet och enkelheten i en hårdvarukomponent. Det är ett system med integrerad expertis som innebär en grundläggande förändring av upplevelsen och ekonomin i IT.

Våra flexibla finansieringsalternativ, som marknadsvärdesleasing (FMV), bidrar till att du kan sänka den totala ägarkostnaden med upp till 12 %1 och öka den ekonomiska avkastningen. Om du dessutom kombinerar 90-dagars uppskjuten betalning2 med marknadsvärdesleasing från IBM Global Financing kan du:

Dessutom kan IBM Global Financing hjälpa dig att förbereda övergången till PureSystems med program för återköp av gammal utrustning.

IBM Global Financing kan också hjälpa till att finansiera konsult- och migreringstjänster - både från IBM och från tredjepartsleverantörer. Och du kan välja bland ett antal leasing- och lånestrukturer så att du uppfyller dina budgetkrav och driftsmål.

Om du vill ha mer information kontaktar du oss.


1 Motsvarar nuvärdesbesparingarna under en 36-månadersperiod för en marknadsvärdesleasing av IT-infrastruktur, för kreditvärdiga kunder. Aktuella månadsavgifter hos IBM Global Financing för IBM-maskinvara används för att beräkna nuvarande besparingar. Besparingarna kan variera beroende på maskinvaruplattform.

2 Ett kundkreditgodkännande krävs för 90-dagars uppskjuten betalning. Ränta tillkommer under uppskovsperioden. Vissa restriktioner kan gälla. Kontakta IBM Global Financing om du vill ha närmare information.

Vill du ha hjälp?

Lätta sätt att få svar på dina frågor.