Commercial financing

Varför IBM Global Financing

IBM Global Financing tillhandahåller rörelsekapital till kvalificerade IBM Business Partners för såväl finansiering av den dagliga verksamheten som finansiering av tillväxt. Vår innovativa och konkurrenskraftiga finansiering kan hjälpa IBM Business Partners att upprätthålla en sund balansräkning och minimera riskerna. Med hjälp av våra finansieringslösningar kan IBM Business Partners snabba upp kundbetalningarna, förlänga betalningsvillkoren och förbättra kassaflödet. Med hjälp av finansiering av produktinköp kan kanalpartners köpa in fler produkter för vidareförsäljning, samtidigt som finansiering av kundfordringar gör att de kan få betalt snabbare och matcha kassaflödena.

Vad vi kan erbjuda

Finansiering av produktinköp
Du kan använda finansieringen för dina distributionskanaler till att öka volymerna och göra så att återförsäljarna kan hantera beställningstoppar. Med vår lagerfinansieringslösning kan tillverkare och distributörer öka volymen på de produkter som flödar genom deras återförsäljarkedja samtidigt som den ger återförsäljarna en välbehövlig avlastning från kraven på att betala sina leverantörer enligt standardvillkoren. Det här gör att det går att öka kassaflödet i alla led och att hela distributionskanalen kan växa.

Finansiering av kundfordringar
Förbättra kassaflödet genom att låna mot tillgängliga säkerheter som kundfordringar eller lager. Med våra finansieringslösningar - inklusive lån och kredit med lager, kundfordringar eller en kombination av dem som säkerhet - kan kvalificerade IBM Business Partners få tillgång till det rörelsekapital de behöver för sin tillväxt.

Om du vill ha mer information om våra rörelsekapitalslösningar går du till Financing for you på PartnerWorld.

Vill du ha hjälp?

Lätta sätt att få svar på dina frågor.

Accelerera tillväxten genom finansiering

Hur Business Partners kan tjäna på att arbeta med IBM Global Financing.

Vad Business Partners säger:

Förbättra dina vinstchanser med IBM Global Financing.

Fallstudie

Avnet Technology Solutions ökade verksamheten genom att kunna hantera större beställningar tack vare en finansieringslösning från IBM Global Financing.