Finansiering av IT-tjänster från IBM

Allteftersom fler företag driver komplexa IT-initiativ är det tydligt att tjänster har blivit en viktig komponent för effektiv konstruktion och hantering av effektiva IT-lösningar.

Nya innovationer som kan använda moln-, analys- och mobila plattformar kräver ofta en metodik i flera steg som drar nytta av både teknikexpertis och betalningslösningar.

IBM Global Financing kan samarbeta med dig för att göra dina tjänster, levererade av IBM Global Business Services- och IBM Global Technology Services, möjliga med hjälp av anpassade finansieringsalternativ för konsulttjänster, övergångs- och omvandlingskostnader samt implementation och maskinvaruunderhåll.

De bästa återförsäljarna väntar inte på framgång

Innovation kräver handling. Säkra en dedikerad finansieringskälla redan idag.

Finansiering av tjänster: Få ut det mesta av din IT-investering

IT-chefer letar efter nya finansieringsalternativ för sina teknik- och verksamhetsomvandlingsinitiativ.

IT-chefer fortsätter leta efter nya sätt för bättre hantering av teknikövergång och verksamhetsomvandling med hjälp av nya finansieringsalternativ. Trots det är valmöjligheterna små. Många banker och finansinstitutioner är beredda att finansiera lösningar med maskinvarutillgångar men är ovilliga att finansiera konsult- och andra tjänster.

En komplett finansieringslösning måste dock inbegripa löpande behov av tjänster och underhåll så att organisationer:

  • Matcha projektkostnader med förväntade fördelar
  • Påskynda godkännande och implementation av projekt
  • Minimera kontantutlägg i början för att bevara kapital som kan tillgodose andra strategiska behov

IBM Global Financing kan hjälpa dig

På IBM Global Financing skiljer vi oss från de flesta andra finansiärer. Vi erbjuder långsiktig finansiering av tjänster med flexibla alternativ och konkurrenskraftiga villkor. Till skillnad från banker och andra institutioner förstår vi teknikfinansiering och specialiserar oss på att erbjuda innovativa lösningar för finansiering av kompletta IT-initiativ för att minska risker, öka kassaflödet och sänka de totala kostnaderna.

Fullständigt anpassade finansieringslösningar

IBM Global Financing kan hjälpa dig finansiera hela din IT-lösning, inklusive maskinvara, programvara och tjänster från IBM och andra IT-leverantörer. Finansieringsalternativen inkluderar:

Lån

  • Förutsägbara schemalagda betalningar som matchar målsättningar
  • Låga startkostnader som bevarar kontanta medel för att tillgodose andra strategiska behov

IBM Project Financing™

  • En dedikerad finansieringskälla för IBM Global Services-tjänster samt maskin- och programvara från både IBM och andra leverantörer
  • Finansiering för hela din portfölj av IBM-lösningar och IBM-tjänster

Upptäck hur IBM Global Financing kan erbjuda mer flexibla alternativ så att du kan minimera förskottsbetalningar, matcha projektkostnader med förväntade fördelar och snabbare nå nollresultat i projektets kassaflöde

Se hur vi kan hjälpa dig finansiera din vision