Vanliga frågor

 
 

 

Hur kan finansiering hjälpa mitt slutresultat?

Finansiering kan hjälpa dig få ut mer av din IT-budget. Mindre månatliga betalningar innebär sänkta kostnader och större köpkraft. Finansiering kan leda till bättre likviditet så att du har mer kontanta medel vid behov. Det gör det också möjligt för dig att behålla befintliga krediter och kvalificera dig för annan finansiering.

 

Finansierar IBM Global Financing produkter från andra leverantörer än IBM?

IBM Global Financing är världens största IT-leverantörsfinansiär och kan hjälpa kreditgodkända kunder att omvandla sin verksamhet med alternativ för att anskaffa det senaste inom IBM-teknik och IBM-lösningar, inklusive moln-, analys-, mobila och sociala lösningar, till rimliga kostnader. Våra flexibla betalningsalternativ kan påskynda anskaffandet av omvandlingsprojekt med heltäckande finansieringslösningar som omfattar produkter och tjänster från IBM och andra leverantörer.

 

Finansierar IBM Global Financing IT-tjänster?

Utöver IT-maskinvara och IT-programvara erbjuder vi finansiering för tjänster som är relaterade till dina IT-lösningar med flera olika leverantörer. De flexibla finansieringsalternativen är anpassade till företag av alla storlekar för att säkerställa att du får en komplett lösning som passar just dina unika krav.

 

Kan jag finansiera inköp som inte är IT-relaterade genom IBM Global Financing?

Observera att maskinvara, programvara och tjänster från andra än IBM kan vanligtvis inkluderas i finansieringsavtalen så länge minimikraven på innehåll från IBM är uppfyllda.

 

Är era kommersiella finansieringslösningar tillgängliga för alla affärskunder?

Våra kommersiella finansieringslösningar är tillgängliga för kreditgodkända IBM Business Partners och andra IBM Channel Partners, t.ex. distributörer, systemintegrerare, oberoende programvaruleverantörer och återförsäljare, för att hjälpa dem maximera tillgångar, bevara kapital och uppnå sina tillväxt- och vinstmål. Våra onlineverktyg kan hjälpa kunder övervaka krediter, spåra betalningsdatum, hämta fakturor, begära godkännanden och förutsäga fordringar

 

Jag har kortsiktiga maskinvarubehov. Är hyra ett alternativ?

Ja. IBM Global Financing erbjuder kortsiktig hyra av viss utrustning till kommersiella kunder, stat och landsting för att uppfylla deras unika krav. Situationer där hyrutrustning passar bra är tider för belastningstoppar, särskilda testsituationer, utvärdering av specifik IBM-utrustning som underlag för större investeringsbeslut, programvaruutveckling och pilottester av applikationer.

 

Jag finansierade mitt maskinvaruinköp själv. Nu när det är installerat är min gamla maskinvara föråldrad och används inte längre. Kan IBM Global Financing hjälpa mig?

Återförsäljning av begagnad maskinvara på andrahandsmarknaden, såväl som återvinning eller EPA-certifierad destruktion och kassering, är några av dekasseringstjänster som finns är tillgängliga från IBM Global Asset Recovery Services. All utrustning som inte kan återanvändas eller återvinnas kasseras på ett miljömässigt säkert sätt. Förstörelsecertifikat säkerställer att du hålls skadeslös vid eventuella miljörelaterade skadeståndskrav.

 

Vem är kvalificerad för finansiering av IT-lösningar från IBM Global Financing?

Alla erbjudanden från IBM Global Financing tillhandahålls via IBM Credit LLC i USA och andra IBM-dotterbolag och -divisioner över hela världen till kvalificerade kommersiella kunder samt till stat och landsting. Tariffer baseras på kundens kreditvärdighet, finansieringsvillkor, erbjudandetyp, typ av utrustning och tillval, och kan variera mellan olika länder.

Kontakta oss för information om kundfinansiering