IBM Global Financing

Kalkulator online
Oblicz swoje platnosci tutaj

W Mądrzejszym Świecie IBM pomaga przedsiębiorstwom i instytucjom na całym świecie w doskonaleniu strategii działania, aby zyskały zdolność do innowacyjnego rozwiązywania problemów, przewidywania zdarzeń, a nie tylko reagowania na nie, i efektywnego wykorzystywania wszystkich szans biznesowych. IBM Global Financing pomaga klientom w nabywaniu najnowszych rozwiązań i usług technicznych, dzięki którym stają się bardziej innowacyjni, działają inteligentniej i szybciej się rozwijają. Fundamentem oferty IGF jest stabilne i elastyczne finansowanie oraz strategie zarządzania zasobami — które pozwalają na realizację nawet najbardziej ambitnych wizji.

Korzystając z rozwiązań IBM Global Financing, klienci, którzy pozytywnie przejdą weryfikację zdolności kredytowej, mogą nabywać rozwiązania informatyczne w najbardziej ekonomiczny i strategicznie optymalny sposób. Klienci mają do wyboru szereg różnych opcji finansowania rozwiązań informatycznych, które zaspokajają ich specyficzne potrzeby, a jednocześnie pozwalają optymalnie zarządzać płynnością finansową i aktywami. W ostatnich 33 latach specjaliści IBM Global Financing obsługiwali klientów w 60 krajach świata.

Skontaktuj się z IGF, aby wspólnie poszukać indywidualnego rozwiązania finansowego.

Najważniejsze informacje o ofercie

Finansowanie systemów IBM z

Korzyści z finansowania przez IBM Global Financing

Jedną z bezpośrednich korzyści wynikających z finansowania przez IBM Global Financing jest rozłożenie wysokiego jednorazowego kosztu początkowego na ekonomiczne raty miesięczne. IBM IGF finansuje wszystkie produkty sprzętowe IBM oraz wybrane rozwiązania techniczne innych firm. To jednak nie koniec korzyści. Rozwiązania oferowane przez IBM Global Financing umożliwiają:

 • Obniżenie łącznych kosztów i zmniejszenie wpływu nabycia technologii na budżet organizacji.
 • Zaoszczędzenie gotówki na inne strategiczne potrzeby i inwestycje.
 • Zoptymalizowanie płynności i szybsze uzyskanie dodatnich przepływów pieniężnych z realizowanych projektów — dzięki warunkom płatności, które korelują wydatki z prognozowanymi przychodami.
 • Szybsze nabycie nowoczesnych rozwiązań technicznych.
 • Ograniczenie ryzyka związanego z korzystaniem z przestarzałych technologii.
 • Nabycie używanego sprzętu z certyfikatem IBM i korzystanie z niezawodnych technologii IBM, gdy nie ma możliwości nabycia nowego sprzętu.
 • Utylizowanie wycofanych urządzeń zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Rozwiązania finansowe przydatne na każdym etapie cyklu życia IT

Decydując się na implementację długoterminowej, zindywidualizowanej strategii finansowania IT z pomocą IBM Global Financing, przedsiębiorstwo istotnie zwiększa swoją siłę nabywczą i ma szansę uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji w rozwiązania techniczne. Od wstępnych planów projektu IT, poprzez cały okres użytkowania rozwiązania, aż po wycofanie sprzętu z eksploatacji — IBM Global Financing pomaga w podejmowaniu optymalnych decyzji łagodzących ograniczenia budżetowe, przynoszących oszczędność gotówki i w różnych aspektach odpowiadających na potrzeby finansowe organizacji.

IBM Global Financing jest liderem w utylizacji używanych zasobów informatycznych. Gdy przyjdzie czas na wycofanie rozwiązania IT z eksploatacji, IBM Global Financing zadba o utylizację sprzętu w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska.

Informacje prawne

Usługi IBM Global Financing są świadczone za pośrednictwem IBM Credit LLC w Polsce oraz przez inne przedsiębiorstwa podporządkowane i działy IBM w innych krajach zakwalifikowanym klientom biznesowym i instytucjom publicznym. Wysokość rat i dostępność oferty zależy od oceny zdolności kredytowej klienta, typu oferty, urządzenia, produktu oraz wybranych opcji, a także od kraju. Produkty inne niż sprzętowe muszą być sprzedawane za jednorazową (nie okresową) opłatą i są finansowane kredytem. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. Stawki i oferta mogą zostać zmienione, uzupełnione lub wycofane bez uprzedniego powiadomienia. Oferta może nie być dostępna we wszystkich krajach. IBM, logo IBM oraz Rapid Financing są znakami towarowymi IBM Corp. Nazwy innych produktów i usług mogą być znakami towarowymi IBM lub innych podmiotów. Aktualna lista znaków towarowych IBM dostępna jest pod adresem ibm.com/legal/copytrade

Służymy pomocą

Sposoby na szybkie odpowiedzi.

 


  • Case Studies

  Wdrożenia

  Zapraszamy do zapoznania się z przykładami, które pokazują, w jaki sposób strategia finansowania pomaga zrealizować wizję biznesową.

Dodatkowe informacje o IBM Global Financing

Wdrożenia
Zapraszamy do zapoznania się z przykładami, które pokazują, w jaki sposób strategia finansowania pomaga zrealizować wizję biznesową.

Raporty analityków
Zobacz, co analitycy mówią o ofercie IBM Global Financing

Publikacje
Wyszukaj dokumenty o ofertach finansowania i promocjach

Informacje dla prasy (UK)
Aktualności i wiadomości o IBM Global Financing