Sporing, administrasjon og kontroll av teknologiutstyr kan være svært utfordrende. Det kan hende at utstyr skal flyttes, endres eller vedlikeholdes av ulike personer i løpet av levetiden. Siden livssykluskostnader for slikt utstyr vanligvis er fem ganger så høye som den opprinnelige kapitalinvesteringen, er det viktigere enn noensinne å fokusere på effektiv ressursstyring.

For å hjelpe deg med å løse denne utfordringen har IBM Global Financing utviklet Customer Centre, som er en webbasert applikasjon som gir deg tilgang til viktig informasjon om leaset utstyr fra IBM. Den gjør informasjonen du trenger, like tilgjengelig som din egen datamaskin.

IBM Global Financing Customer Centre omfatter en praktisk og fleksibel funksjon som gjør at du kan velge bestemte datafelt, og importere denne informasjonen i et regneark eller en database. Det reduserer tiden og behovet for å opprette egne oversikter, og sikrer at dataene er riktige.

Du får også en integrert e-postfunksjon som gjør at du kan kontakte IBM Global Financing-teamet direkte fra applikasjonen. Med den kan du varsle oss om serienummerendringer, eller om at utstyret er flyttet, slik at vi kan oppdatere våre oversikter.

I tillegg kan du definere hvem som skal ha tilgang til Customer Centre-verktøyet, og hvilken tilgangstype de skal ha, for eksempel bare søking eller nedlasting av data. Customer Centre er et verktøy for å hjelpe deg med å holde orden på informasjon som er viktig for bedriften.

Få mer informasjon om Customer Centre

Hvis du vil vite mer om en bestemt Customer Centre-funksjon, velger du den på listen nedenfor.

MERK:

(Hvis du ikke har Macromedia Flash Player installert, må du laste den ned.)

Opplæringsserie Customer Centre-modul
Opprett en rapport over finansierte enheter for leasede aktiva Lease Management
Opprett og lagre en tilpasset rapport Lease Management
Opprett og last ned en rapport over finansierte enheter Lease Management
Opprett en betalingsoversikt Lease Management
Opprett og lagre tilpassede rapporter for leasede aktiva over hele verden Lease Management

Vi er her for å hjelpe

Enkle måter å få de svarene du trenger.