Leasing eller kjøp?

Er du opptatt av de høye kostnadene ved anskaffelse av informasjonsteknologi (IT), og usikker på om du har råd til det?

Sammenlignet med kjøp og direkte eierskap til IT-utstyr gir leasing en rekke overbevisende fordeler — inkludert kostnadsbesparelser — som gjelder for hele livssyklusen til IT-løsningen.

Leasing og andre finansieringsløsninger fra IBM Global Financing kan bety hurtig anskaffelse av IT-utstyr og løsninger — inkludert maskinvare, programvare og tjenester. Dette er en gunstig modell som passer for virksomheter og organisasjoner i alle størrelser, og som hjelper deg med å redusere de totale eiekostnadene og beskytte virksomheten mot foreldet teknologi og økonomisk risiko.

Ved siden av å frigjøre kapital gir leasing gjennom IBM Global Financing en enestående teknologisk fleksibilitet og markedsfleksibilitet ved å gjøre det mulig å oppgradere til mer moderne teknologi i løpet av leasingperioden med liten eller ingen økning i de månedlige beløpene. Slik kan virksomheten alltid beholde forspranget på teknologikurven selv med dagens raske endringer i teknologien.

Med leasing gjennom IBM Global Financing betaler du for teknologien med våre penger, og kan bruke egen kapital til å betale for andre viktige forretningsutgifter og sentrale investeringer. Dessuten gjør du forhåndskostnader om til rimelige og overkommelige månedlige beløp.

La IBM Global Financing samarbeide med deg om å opprette en leasingløsning tilpasset din forretningsstrategi og dine økonomiske krav. Våre tilbud gir hjelp til å maksimere kontantstrømmen i hele levetiden til utstyret, og hjelper deg også med å avhende utstyret ved slutten av leasingperioden på en sikker og miljøvennlig måte.

Vi er her for å hjelpe

Enkle måter å få de svarene du trenger.