Programvarefinansiering

Implementer dine strategiske initiativer raskere

Navigering på primærflipp

IBM Software kan hjelpe din bedrift med å anskaffe viktige funksjoner, for eksempel muligheten til å gjøre om informasjon til innsikt, skape et dypere engasjement hos kundene, gjøre virksomheten mobil og håndtere risiko, sikkerhet og overholdelse av lover og forskrifter. Med IBM Global Financing kan kredittkvalifiserte kunder finansiere investeringer i både kort- og langsiktige prosjekter og raskt kunne implementere funksjoner fra en av de mest komplette, åpne, standardbaserte programvareporteføljene i bransjen.

Programvarefinansieringen kan gi enklere gjennomføring av prosjekter og raskere avkastning, og er dermed et svært godt alternativ til å kjøpe alt kontant. Og med en forutsigbar betalingsplan kan bedriften din få lavere kapitalkostnader og få bedre samsvar mellom kontantstrømmen og milepæler i prosjektet

IBM Global Financing tilbyr enkle kontrakter som kan tilpasses dine behov, med raske godkjennelser og fleksible betalingsstrukturer og -betingelser. Løsningene omfatter svært konkurransedyktige priser på programvarefinansiering, inkludert lån med 0 % rente på IBM-programvare i 12 måneder og FMV-leasing (Fair Market Value) for IBM Software Appliances og IBM PureSystems™.

Kort om løsningen

0%-finansiering for IBM-programvare

Når du kjøper nye IBM-programvarelisenser og førsteårs abonnement og støtte, kan bedriften din få renter helt ned til 0 % over 12 måneder1. Dette er en ideell måte å redusere engangskostnadene på, med svært lave rentesatser, raske godkjennelser og en enkelt periodisk betaling.

Hvis prosjektet ditt krever mer fleksibilitet, tilbyr IBM Global Financing flere betalingsstrukturer med fleksible betingelser som samordner betalingsplanen med milepæler i prosjektet. Det omfatter følgende:

PureSystems- og Appliances-finansiering

Fotnoter

<div class="ibm-container ibm-footnote"><div class="ibm-container-body">

1 Kostnader for programvare og tjenester må være engangskostnader. Minimumsstørrelse for avtale er 40.000 NOK, og 8.000.000 NOK. Ikke alle produkter er kvalifisert for alle tilbud. Spør din lokale representant.

2Representerer besparelser på netto nåverdi i løpet av en 36-måneders periode for en FVM-leasing for IBM-maskinvare fra IBM Global Financing med en "best credit"-kunde og inkluderer en antatt verdi for kundens kapitalkostnader tilsvarende beste lånerente i USA.

</div></div>

Juridiske merknader

IBM Global Financing-tilbud formidles gjennom IBM Credit LLC i USA og andre IBM-datterselskaper og -divisjoner over hele verden til kvalifiserte kommersielle og statlige kunder. Satser og tilgjengelighet er basert på en kredittvurdering av kunden, finansieringsbetingelser, tilbudstype, utstyrs- og produkttype og alternativer, og kan variere etter land. Elementer som ikke er maskinvare, må være ikke-gjentakende engangskostnader og blir finansiert ved hjelp av lån. Andre begrensninger kan gjelde. Satser og tilbud kan endres, utvides eller trekkes tilbake uten varsel og er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. IBM, IBM-logoen og Rapid Financing er varemerker for IBM Corp. Andre produkt- og tjenestenavn kan være varemerker for IBM eller andre selskaper. En oppdatert liste over IBM-varemerker er tilgjengelig på ibm.com/legal/copytrade

Vi er her for å hjelpe

Enkle måter å få de svarene du trenger.


Rimelig finansiering for avansert teknologi.

Følg IBM Global Financing på Twitter

Gjøre innovasjon og vekst rimeligere: Fleksible finansieringsløsninger hjelper organisasjonen din med å holde seg ett skritt foran konkurrentene

Les mer om IBM Global Financing

Customer Centre
Et sentralisert verktøy for å administrere alle dine leasede ressurser på nettet

Casestudier
Finn og les casestudier som kan hjelpe deg med å gjøre visjon til virkelighet

Analytikerrapporter
Se hva analytikere sier om IBM Global Financing

Litteratur
Søk etter dokumenter om finansieringsløsninger og kampanjer

Ofte stilte spørsmål
Vår liste med ofte stilte spørsmål kan kanskje hjelpe deg

Rapid Financing®
Spør salgsteam for å raskt oppnå resultater og at 24 / 7 tilgjengeligheten på estimater og kontrakter.