Finansiering av PCer og tablet-maskiner

IBM Global Financing kan støtte din strategi for hele livssyklusen til PCer

Det dreier seg om langt mer enn kjøpspris når man skal anskaffe PCer. I dag ligger den virkelige verdien i å etablere en strategi som dekker utfordringene i alle fasene i datamaskinenes livssyklus — fra planlegging til avhending.

Nøkkelen til en vellykket administrasjon av maskinparken — enten den består av ti PCer eller alle datamaskinene i en stor global virksomhet — er en nøye gjennomtenkt strategi for administrasjon av maskinenes livssyklus.

Du kan bruke IBM Global Financing som fundament for din strategi. Vi tilbyr kredittverdige kunder en bred portefølje av programmer og verktøyer for å hjelpe dem med å administrere alle faser i livssyklusen, inkludert:

Nå utvidet til også å gjelde finansiering av tablet-maskiner

Flere og flere bedrifter tar i bruk små bærbare datamaskiner, såkalte tablet-maskiner, i sin IT-infrastruktur for å gi sine ansatte trådløs tilgang til bedriftens datasystemer. IBM Global Financing mener at denne utviklingen er avgjørende for databruken i alle virksomheter og utvider derfor sine finansieringsprogrammer slik at de omfatter tablet-maskiner.

Ved å tilby kredittverdige kunder finansiering av tablet-maskiner fjerner IBM Global Financing en viktig barriere for mange virksomhetersutplasseringskostnad. Ved hjelp av finansiering med lav rente for tablet-maskiner kan kunder redusere de direkte utgiftene og få bedre samsvar mellom kostnader og forventet nytte, noe som igjen gjør det mulig for bedrifter å ta i bruk tablet-maskiner raskere.

Vi er her for å hjelpe

Enkle måter å få de svarene du trenger.

Kundesenter

For eksisterende kunder med leasing og lån via IBM.