Cloud financing

IBM Global Financing fremmer den økonomiske verdien av databehandling i nettskyen

Cloud financing

Nettskyen muliggjør en mer kostnadseffektiv, smidig og fleksibel bruk av IT og er i ferd med å transformere måten bedrifter driver virksomheten sin på. For å få full effekt av disse fordelene investerer bedriftene nå i datasentre som er tilrettelagt for bruk av nettskyen, samtidig som de transformerer forretningsprosessene sine.

I en verden der budsjettene er trange og under konstant press, er det en utfordring å takle disse investeringene, og det er avgjørende å få raskest mulig avkastning på investeringen. IBM Global Financing kan hjelpe din bedrift med å oppnå følgende fordeler ved å ta i bruk nettskyen:

Lavere kostnader
Ved å ta i bruk nettskyen kan din bedrift redusere IT-kostnadene (1), og finansieringen av IT-infrastrukturen som trengs for å bruke nettskyen, kan bidra til enda større kostnadsreduksjon.

IBM Global Financing-tilbud gir kvalifiserte bedrifter følgende:

Vær rask
Nettskyen gjør det mulig for din bedrift å nå markedet raskere - finansieringen kan bidra til raskere avkastning.

IBM Global Financing:

Øk fleksibiliteten
Nettskyen gir din bedrift fleksibilitet til å reagere på nye krav og vekstområder, og finansieringen kan bidra til å øke den tilgjengelige kontantbeholdningen for å gripe disse mulighetene.

IBM Global Financing:

Aktuell litteratur


(1) Vår målsetting om informert beslutningstaking fikk oss til å vurdere privat nettskylevering av Cognos via System z, noe som la grunnlaget for innsparinger på over USD 20 millioner over 5 år, IBM Office of the CIO

(2) IBM Global Financing-tilbud formidles gjennom IBM Credit LLC i USA og andre IBM-datterselskaper og -divisjoner over hele verden til kvalifiserte kommersielle og statlige kunder. Satser og tilgjengelighet er basert på en kredittvurdering av kunden, finansieringsbetingelser, tilbudstype, utstyrs- og produkttype og alternativer, og kan variere etter land. Elementer som ikke er maskinvare, må være ikke-gjentakende engangskostnader og blir finansiert ved hjelp av lån. Andre begrensninger kan gjelde. Satser og 0%-tilbud kan endres, utvides eller trekkes tilbake uten varsel og er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.

(3) Representerer besparelser på netto nåverdi over en periode på 36 måneder for en FMV-leasing (Fair Market Value) av IT-infrastruktur, "best credit"-kunde. Gjeldende IGF-månedssatser for IBM-maskinvare er brukt til å beregne nåverdibesparelser. Besparelser kan variere avhengig av maskinvareplattform.

(4) IBM Center for Applied Insights, 2011

Vi er her for å hjelpe

Enkle måter å få de svarene du trenger.

Kampanjer og tilbud