Cloud Financing

Kjøp nettskyløsninger med rimelig finansiering

Redusere kostnader med nettskyinfrastruktur

Redusere kostnader med nettskyinfrastruktur

Bruk av nettskyen er ved et vendepunkt, og bedrifter som utnytter denne muligheten vil kunne forbedre kunderelasjonene og skape vekst i virksomheten. Nettskyen bidrar til vekst i virksomheten og muliggjør nye forretningsstrategier, raskere levering av nye produkter og tjenester og tilgang til nye tjenester som gir bedre forretningsprosesser.

Cloud Financing-porteføljen fra IBM Global Financing er en finansieringsløsning som kan dekke din organisasjons umiddelbare finansieringsbehov.

IBM Global Financing kan hjelpe deg med å bygge din private, hybride eller offentlige nettsky eller finansiere strategi, programvare, design og tjenester som kreves i prosessen for å flytte arbeidsoppgaver til funksjoner som leveres som en tjeneste: Business Process as a Service (BPaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) eller Infrastructure as a Service (IaaS) på følgende måte:

Nettskyen skaper vekst for virksomheten

Ved å ta i bruk nettskyen kan bedriften din redusere IT-kostnadene — og finansiering av IT-infrastrukturen som kreves for å drive i et nettsky-basert miljø, kan bidra til ytterligere besparelser. Med nettskyen kan bedriften din nå markedet raskere - og finansiering kan bidra til å skape verdi raskere ved å avhjelpe budsjettbegrensninger. Nettskyen gir bedriften din fleksibilitet til å reagere på nye krav og inntektsstrømmer — finansiering kan bidra til å redusere kontantbehovet ved å unngå engangskostnader og bedre likviditeten slik at det også blir rom for andre strategiske investeringer.

Ved å utnytte vår omfattende ekspertise innen teknologi og teknologifinansiering, kan du få en optimal løsning som dekker dine nettskybehov og budsjettkrav.

Juridiske merknader

IBM Global Financing-tilbud formidles gjennom IBM Credit LLC i USA og andre IBM-datterselskaper og -divisjoner over hele verden til kvalifiserte kommersielle og statlige kunder. Satser og tilgjengelighet er basert på en kredittvurdering av kunden, finansieringsbetingelser, tilbudstype, utstyrs- og produkttype og alternativer, og kan variere etter land. Elementer som ikke er maskinvare, må være ikke-gjentakende engangskostnader og blir finansiert ved hjelp av lån. Andre begrensninger kan gjelde. Satser og tilbud kan endres, utvides eller trekkes tilbake uten varsel og er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. IBM, IBM-logoen og Rapid Financing er varemerker for IBM Corp. Andre produkt- og tjenestenavn kan være varemerker for IBM eller andre selskaper. En oppdatert liste over IBM-varemerker er tilgjengelig på ibm.com/legal/copytrade

Vi er her for å hjelpe

Enkle måter å få de svarene du trenger.

IBM Cloud-ressurser

IDC Insight: "Leasing and Financing for the Cloud", dokumentnummer 247036 - februar 2014

Dette IDC Insight-dokumentet gir en veiledning om bruk av leasing og finansiering for bedrifter og IT-organisasjoner som tar i bruk nettskybaserte løsninger.