Finansiere IBM Cloud

Bruk av skyen kan endre virksomheten din og skape ny vekst, gi raskere utvikling av nye produkter og tjenester og redusere IT-kostnadene dine.

Tilbud om tilgang til dataressurser etter behov — alt fra applikasjoner til datasentre — gir raskere innovasjon, bedre kundeopplevelse, utvidet sikkerhet og bedre funderte beslutninger.

Åpne og sikre IBM Cloud-hybridløsninger gir et sett med kraftige verktøy for å utvide mulighetene for virksomheten, gjennomføre nye strategier og til og med redusere IT-kostnader.

Enorm innovasjon

Databehandling i skyen har endret måten mennesker arbeider på – og har bidratt til innovasjon over hele verden – gjennom implementering av felles, private og hybride skyløsninger. Men for å sette IBM Cloud i arbeid for din organisasjon kreves det fleksible finansieringsløsninger slik at du kan bidra til å tilpasse prosjektkostnadene bedre til forventede fordeler, frigjøre midler til andre initiativer og øke kapasiteten for å utvide din skyinfrastruktur. IBM leverer skyplattformer for globale virksomheter i vekst og tilbyr en rekke finansieringsløsninger for å hjelpe deg med å utnytte disse viktige innovasjonene.

IBM Global Financing kan hjelpe

Utnytt vår omfattende ekspertise innen teknologifinansiering for å lage en optimal løsning som dekker dine visjoner for implementering av skytjenester. Vår Cloud Financing-portefølje inneholder et omfattende sett med finansieringsløsninger som kan dekke dine umiddelbare og fremtidige finansieringsbehov.

Rimelige og fleksible finansieringsløsninger

IBM Global Financing kan hjelpe deg med å bygge så å si enhver skyinfrastruktur – ved å finansiere tjenester, programvare, løsninger og produkter på en måte som reduserer store engangsutgifter i størst mulig grad og optimaliserer kontantstrømmen din. Ved å finansiere nettskyinfrastrukturen kan du faktisk spare opptil 12 prosent sammenlignet med direkte kjøp ved hjelp av restverdi-leasing.1

Kontakt IBM Global Financing for å få en komplett portefølje for skyfinansiering som hjelper deg med å minimere store engangsutgifter og maksimere fleksibiliteten slik at du kan dekke både umiddelbare og fremtidige økonomiske behov.

Vår omfattende portefølje med finansieringsløsninger kan hjelpe deg med blant annet følgende:

Unngå store engangsutgifter

Med leasing helt ned til null prosent rente for maskinvare, programvare og tjenester kan du finansiere infrastrukturen din med ett rimelig månedlig beløp og dermed frigjøre kapital til kjernevirksomheten.

Enkelt migrere fra andre plattformer

Ved hjelp av IBM Global Asset Recovery Services kan du avhende gammelt utstyr på en trygg og miljøvennlig måte i henhold til lokale lover og forskrifter.

Bedre samsvar mellom kostnader og forventede fordeler

IBM Project Financing™ tilbyr en integrert, tilpasset og komplett finansieringspakke fra én kilde for å dekke hele din portefølje av IBM-løsninger og -tjenester

Få størst mulig fleksibilitet

Bruk maskinvareleasing for å øke kapasiteten etter hvert som du utvider skyinfrastrukturen.

Se hvordan vi kan hjelpe deg med å finansiere din visjon