Ofte stilte spørsmål

 
 

 

Hvordan kan finansiering hjelpe bunnlinjen min?

Finansiering kan hjelpe deg med å få mer ut av ditt IT-budsjett. Reduserte månedlige avdrag betyr lavere utgifter og økt kjøpekraft. Finansiering kan føre til bedre likviditet, slik at du har mer kontanter tilgjengelig. Det kan også bevare eksisterende kreditt og gjøre at du kvalifiserer for annen finansiering.

 

Kan IBM Global Financing finansiere produkter fra andre enn IBM?

IBM Global Financing er verdens største avhengige finansieringsselskap innen IT og kan hjelpe kredittverdige kunder med å foreta endringer i virksomheten med rimelige løsninger for å anskaffe det nyeste innen IBM-teknologi og -løsninger, inkludert: skyen, analyse, mobil og sosial. Våre fleksible betalingsordninger kan gi raskere anskaffelse av endringsprosjekter med totalfinansiering av pakken, inkludert produkter og tjenester både fra IBM og andre.

 

Kan IBM Global Financing finansiere IT-tjenester?

I tillegg til IT-maskinvare og programvare er finansiering også tilgjengelig for tjenester knyttet til dine IT-løsninger fra flere leverandører. Fleksible finansieringsordninger tilpasset bedrifter av alle størrelser sørger for at du får en komplett løsning som passer perfekt til dine unike krav.

 

Kan jeg finansiere anskaffelser som ikke er IT-relatert, gjennom IBM Global Financing?

Vi tilbyr for øyeblikket bare finansiering og leasing for IT-løsninger som omfatter IBM-innhold. Vær oppmerksom på at maskinvare, programvare og tjenester fra andre enn IBM vanligvis kan inkluderes i finansieringskontrakter for komplette løsninger, så lenge minimumskravene om IBM-innhold er oppfylt.

 

Er Commercial Financing-løsningene deres tilgjengelige for alle forretningskunder?

Våre Commercial Financing-løsninger er tilgjengelige for kredittverdige IBM Business Partnere og andre IBM Channel-partnere som for eksempel distributører, systemintegratorer, uavhengige programvareleverandører og forhandlere, for å hjelpe dem med å utnytte utstyr maksimalt, bevare kapital og nå målsetninger om vekst og fortjeneste. Våre online-verktøy kan hjelpe deg med å overvåke kredittrammer, holde oversikt over betalingsdatoer, hente fakturaer, be om godkjenninger og lage prognoser for fordringer

 

Jeg har finansiert min anskaffelse av maskinvare. Nå som den er installert, er min tidligere maskinvare foreldet og ikke i bruk. Kan IBM Global Financing hjelpe?

Videresalg av brukt maskinvare på bruktmarkedet, samt gjenvinning eller EPA-sertifisert destruksjon og avhending, er noen av avhendingstjenestene som er tilgjengelige via våre Global Asset Recovery Services. Utstyr som ikke kan gjenbrukes eller gjenvinnes, blir avhendet på en miljømessig forsvarlig måte, og sertifisering av destruksjonen sikrer deg mot eventuelle krav på et senere tidspunkt.

 

Hvem er kvalifisert til å finansiere IT-løsninger gjennom IBM Global Financing?

Tilbud fra IBM Global Financing formidles gjennom IBM Credit LLC i USA og andre IBM-datterselskaper og -divisjoner over hele verden til kvalifiserte kommersielle og statlige kunder. Rentenivå er basert på en kredittvurdering av kunden, struktur på betaling, utstyrs- og produkttype og kan variere fra land til land.

Kontakt oss om kundefinansiering