IBM Business Partnere

IBM Business Partnere som bruker IBM Global Financing for å støtte sine kunder, gir seg selv en betydelig fordel i salgsprosessen. Vår finansiering hjelper deg med å takle dine kunders kostnads- og budsjetteringsutfordringer, gjøre løsningene dine mer attraktive og salgsprosessen din mer effektiv.

For å bidra til å skape vekst i virksomheten din kan IBM Global Financing levere finansiering for hele IT-livssyklusen for dine kunder. Dette omfatter leasing, lån, brukt utstyr og avhending av utstyr, slik at du kan tilby en komplett pakke med finansieringsløsninger.

Som en ekstra fordel for våre partnere tilbyr vi også kvalifiserte partnere arbeidskapital for å finansiere deres egen drift eller utvide virksomheten.

[IBM Global Financing] hjelper OnX med å opprettholde marginene våre, slik at vi tilbyr kunden den beste avtalen uten å måtte kutte i vår egen fortjenestemargin.

— Michelina Di Sibio, Financial Solutions Manager, OnX Enterprise Solutions

Hvordan IBM Global Financing kan bidra til å utvide virksomheten din

Partnerfinansiering

Kommersiell finansiering

Våre kommersielle finansieringsprogrammer kan hjelpe deg med å forbedre din bedrifts kontantbeholdning og øke kredittkapasiteten.

Lagerbeholdningsfinansiering

Bruk finansiering til å utvide lagerbeholdningen din slik at forhandlerne dine kan håndtere ordretopper. Vi hjelper produsenter og distributører med å øke mengden produkter som selges gjennom forhandlerne deres, samtidig som vi også letter på presset om å betale leverandører på standardvilkår. Resultatet er at kontantstrømmen øker og hele distribusjonskanalen kan utvide.

Finansiering av fordringer

Utvid kontantstrømmen ved å låne mot fordringer, lagerbeholdning eller annen tilgjengelig sikkerhet. Våre løsninger omfatter enhver kombinasjon av lån og kredittrammer basert på tilgjengelig sikkerhet, slik at kvalifiserte IBM Business Partnere kan få den arbeidskapitalen som trengs for å støtte vekst.

Finansiering av leverandører

IBM Global Financing tilbyr én forenklet kontrakt for å finansiere en kompleks løsning fra flere leverandører.

Vi har flere strategiske leverandørallianser med IT-produsenter og -leverandører. Sammen leverer vi et bredt spekter av tilpassede løsninger for finansiering og livssyklusadministrasjon som vi kan tilby til våre kunder og forretningspartnere.

IBM Global Financing har leverandør-allianser med blant andre:

  • Apple
  • Dell
  • Dassault Systemes
  • Juniper Networks
  • Ricoh InfoPrint
  • Samsung Electronics
  • SAP
  • Toshiba Global Commerce Solutions

Kom i gang med IBM Global Financing

Øk dine kunders kjøpekraft. Som IBM Business Partner* kan du tilby IBM Global Financing-løsninger til kundene dine.

Beregn dine potensielle besparelser

Rask finansieringskalkulator

Få finansieringstilbud for dine kunder. Så snart det er godkjent, er det en enkel ett-trinns prosess. Vi sender tilbudet og kontrakten direkte til deg, så du kan gi den direkte til din kunde.

Få et estimat for din kunde