Financiering van IBM Mobile oplossingen

Steeds meer mensen zijn onderweg aan het werk. Door mobile is onze manier van leven en werken voorgoed veranderd.

IBM Mobile oplossingen helpen uw organisatie bij een bewuste overstap op enterprise mobility.

Met flexibele financieringsopties kunt u iets doen aan uw onmiddellijke behoefte aan devices en infrastructurele oplossingen. Bovendien verwerft u de fondsen voor uw transformationele initiatieven op de langere termijn.

Zet uw bedrijf in beweging

Nu mobile een revolutie teweegbrengt in het bedrijfsleven en in onze manier van werken, wordt u gedwongen om uw gebruikers pakkende ervaringen en persoonlijke interacties aan te bieden, gebaseerd op belangrijke data en inzichten.

Het staat vast dat mobile leidt tot meer groei en een hogere ROI. Maar liefst 73 procent van de organisaties meldt een meetbaar rendement op investeringen in mobile1. Desondanks gaat het grootste deel van het operationele IT-budget nog altijd op aan het onderhoud van bestaande technologie.

Dit betekent dat IT-managers behoefte hebben aan flexibele financieringsopties om:

 • Oplossingen en services sneller in te kopen voor implementatie en migratie
 • De kosten en betalingen beter af te stemmen op de verwachte voordelen van de mobiele oplossing
 • Het beheer van mobiele devices eenvoudiger te maken, zodat de TCO afneemt.

IBM Global Financing biedt hulp

Vraag onze specialisten om advies over de manier waarop u het beste kunt profiteren van de kansen die mobile biedt. Zij kunnen u alles vertellen over onze flexibele programma's voor de financiering van zaken waar u onmiddellijk behoefte aan hebt, zoals mobiele devices en software. Maar ook over transformationele serviceprojecten om de langetermijndoelstellingen van uw bedrijf te realiseren.

Breng uw organisatie van mobile ready naar mobile first

IBM Global Financing kan u helpen de budgettaire hindernissen weg te nemen, zodat uw mobiele initiatieven in een stroomversnelling komen.

Het is nu mogelijk om op een geheel nieuwe manier in dialoog te treden met uw klanten, om uw teams meer mogelijkheden te bieden en om uw IT-infrastructuur te optimaliseren. Met een volledige set financieringsopties kunt u niet alleen uw cashflow versterken en de betalingen beter afstemmen op de verwachte voordelen van de oplossingen, maar ook uw TCO verlagen.

Doe een beroep op de deskundigheid van IBM Global Financing en zet uw bedrijf in beweging. Neem een voorsprong met mobile, beperk de investeringskosten tot een minimum en verklein de financiële risico's.

Als strategisch IT-financier kunnen wij u helpen bij het realiseren van uw visie op mobile. Wij ondersteunen u met:

Leningen

 • Lage tarieven, soms zelfs 0% – een betaalbare oplossing voor de aanschaf van de technologie die u op dit moment nodig hebt2
 • Voorspelbare, geplande termijnbedragen die aansluiten bij de geplande mijlpalen in de implementatie
 • Minder contante uitgaven omdat u toegang hebt tot een alternatieve bron van financiering

IBM Project Financing™

 • Eén betrouwbare partij voor de financiering van IBM-oplossingen en -services, om vertragingen in grootschalige projecten te voorkomen
 • Geïntegreerde financiering, voor contracten met IBM Global Services en voor IBM- en niet-IBM-hardware en -software

Lease volgens reële marktwaarde (fair market value)

 • Verlaagt de TCO voor expert integrated systems, mobiele devices en server- en storageoplossingen
 • Kent max. 90 dagen uitgestelde betaling voor mobiele devices of software security appliances
 • Biedt de flexibiliteit om de capaciteit te laten meegroeien met uw eisen
 • Wentelt de verouderings- en verwijderingsrisico's af op IBM Global Financing

IBM Global Asset Recovery Services

 • Verkoop uw bestaande apparatuur tegen marktwaarde
 • Zorg dat uw apparatuur veilig en deugdelijk wordt verwijderd, conform de ter plaatse geldende wetgeving

Met oplossingen van IBM Mobile kunt u de kracht van enterprise data en analytics combineren met een elegante user experience voor mobiele gebruikers. Uw organisatie kan op een volkomen nieuwe manier gaan interacteren, leren en communiceren.

Kijk hoe wij u kunnen helpen bij het financieren van uw visie