Liiketoiminnan rahoitus

Hyviä syitä hakea IBM Global Financing -rahoitusta

IBM Global Financing tuo hyväksyttyjen IBM:n liikekumppanien käyttöön käyttöpääomaa, jonka avulla he voivat rahoittaa päivittäisiä toimintoja tai laajentaa liiket oimintaansa. Innovatiiviset ja kilpailukykyisesti hinnoitellut rahoitustuotteemme voivat auttaa IBM:n liikekumppaniyrityksiä pysymään taloudellisesti terveellä pohjalla ja pienentämään riskejä. Kaupallisten rahoitusratkaisujemme avulla IBM:n liikekumppanit voivat tehostaa perintää, pidentää maksuehtoja ja lisätä kassavirtaa. Varaston hankintarahoituksen avulla myyntikanavakumppanit voivat ostaa enemmän jälleenmyytäviä tuotteita, kun taas myyntisaatavien rahoituksen avulla he saavat erääntyneet saatavansa käyttöönsä nopeammin.

Tietoja palveluistamme

Varaston hankinnan rahoitus
Käyttämällä rahoituspalveluja jakelukanavissa voit kasvattaa myyntiä ja auttaa jälleenmyyjiä reagoimaan tilauspiikkeihin. Varaston hankinnan rahoitusratkaisujemme avulla valmistajat ja maahantuojat voivat lisätä jälleenmyyjäketjujensa läpi kulkevien tuotteiden määrää ja helpottaa jälleenmyyjien paineita maksaa tavarantoimittajille tavanomaisin maksuehdoin. Näin voidaan kasvattaa koko toiminnassa liikkuvaa kassavirtaa ja laajentaa koko jakelukanavaa.

Myyntisaatavien rahoitus
Avaa kassavirtoja lainaamalla varoja käytettävissä olevia vakuuksia, kuten myyntireskontraa ja varastoa, vastaan. Myyntisaatavien rahoitustarjoomamme – mukaan lukien varaston, myyntireskontran tai niiden yhdistelmän perusteella taatut lainat ja luottojärjestelyt – auttavat hyväksyttyjä IBM:n liikekumppaneita hankkimaan kasvuaan tukevaa pääomaa.

IBM:n liikekumppanit voivat hakea lisätietoja käyttöpääomaratkaisuistamme seuraavasta sivustosta: Financing for you (PartnerWorld).

IBM on valmiina auttamaan

Vastauksia mahdollisiin kysymyksiin

Nopeuta kasvua rahoituksen avulla

Tapoja, joilla IBM:n liikekumppanit voivat hyötyä IBM Global Financing -rahoituksesta.

IBM:n liikekumppanien kertomaa:

Voittosuhteiden parantaminen IBM Global Financing -rahoituksen avulla.

Tapaustutkimusesimerkki

Avnet Technology Solutions kasvattaa liiketoimintaansa tukemalla yhä suurempia tilauksia, minkä on mahdollistanut IBM Global Financing -rahoitusratkaisu.