Cloud-finansiering

Få cloud-løsninger med overkommelig finansiering

Sænk omkostningerne med cloud-infrastruktur

Sænk omkostningerne med cloud-infrastruktur

Cloud computing står ved et vendepunkt, og virksomheder, der udnytter denne mulighed, vil transformere deres interaktion med kunder og opnå større forretningsvolumen. Cloud er drivkraften, der muliggør nye forretningstrategier, sætter fart i levering af nye produkter og serviceydelser og giver adgang til nye serviceydelser, der forbedrer forretningsprocesser.

Cloud-finansieringsporteføljen fra IBM Global Financing er et omfattende sæt finansieringsmuligheder, der kan opfylde alle din organisations umiddelbare finansielle behov.

IBM Global Financing kan hjælpe dig med at opbygge din private, hybride og offentlige cloud eller finansiere den strategi, software, design og de serviceydelser, der er behov for, når du flytter dine systembelastninger for at udnytte funktionalitet, der leveres som en serviceydelse: Business Process as a Service (BPaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) eller Infrastructure as a Service (IaaS) ved at:

Cloud står bag virksomhedsvækst

Cloud computing kan hjælpe din virksomhed med at sænke dine IT-omkostninger—finansiering af den nødvendige IT-infrastruktur kan give endnu større besparelser. Med en cloud-løsning kan din virksomhed få sine produkter hurtigere på markedet—og finansiering kan give hurtigere fordele af investeringen ved at tage hånd om budgetbegrænsninger. Med en cloud-løsning får din virksomhed den fleksiblitet, den skal have for at kunne reagere på ny efterspørgsel og indtjeningsstrømmer—finansiering er med til at øge den tilgængelige likviditet, fordi startomkostninger undgås, og likviditeten bibeholdes til andre strategiske initiativer.

Ved at udnytte vores enorme ekspertise inden for teknologi og finansiering af teknologi kan virksomheden få en optimal løsning, der opfylder dens krav til en cloud-løsning, og som samtidig ligger inden for budgettet.

Juridiske bemærkninger

IBM Global Financings ydelser tilbydes til kvalificerede private og offentlige kunder via IBM Credit LLC i USA samt andre IBM-datterselskaber og -divisioner rundt om i verden. Priserne og tilgængeligheden er baseret på klientens kreditværdighed, finansieringsvilkår, tilbudstype, udstyrs- og produkttype og ekstraudstyr og kan variere i de forskellige lande. Andre produkter end hardware skal være en engangsudgift og finansieres ved hjælp af lån. Der kan gælde andre restriktioner. Priser og produkter kan ændres, udvides eller trækkes tilbage uden varsel og er eventuelt ikke til rådighed i alle lande. IBM og IBM Global Financing tilbyder ikke, og har heller ikke til hensigt at tilbyde rådgivning om bogføring, moms eller juridiske spørgsmål til kunderne. Kunderne skal konsultere deres egne finansielle, moms- og juridiske rådgivere. Alle moms- og bogføringsbeslutninger, som tages af eller på kundens vegne, er udelukkende kundens ansvar.

Sådan får du hjælp

Få svar på dine spørgsmål - nemt og hurtigt.

Telefon: 45 24 35 3645 23 35 36

IBM's cloud-ressourcer

IDCInsight: "Leasing and Financing for the Cloud", dokumentnummer 247036 - februar 2014

Denne IDC Insight har en vejledning til brugen af leasing og finansiering for virksomheder og IT-organisationer, der indfører cloud-baserede computerløsninger.