Přeskočit na hlavní obsah

Nabídka financování


IBM Global Financing nabízí v České republice 3 základní způsoby financování :

Finanční a operativní leasing

Jedná se o finanční službu, v rámci které se po dobu jednoho, či více let platí nájem v podobě fixních splátek. Tento způsob financování může mít různé formy, ale ve všech případech vlastník zařízení (pronájemce) umožňuje zákazníkovi (nájemci) využívat zařízení výměnou za pravidelné splátky nájmu.

Operativní leasing, kdy je předmět leasingu pronajímán na dobu výrazně kratší než je doba životnosti a doba odpisování předmětu leasingu. Na konci operativního leasingu zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti.

Finanční leasing, kdy je předmět leasingu pronajímán na delší dobu a po ukončení této doby je na základě kupní smlouvy převeden majetek na leasingového nájemce.

Odložená splatnost

IBM Global Financing nabízí velmi flexibilní financování reagující na specifické požadavky zákazníků a obchodních partnerů s ohledem na jejich "cash flow" a obchodní strategii, ať už se jedná o krátkodobé, střednědobé, či dlouhodobé financování. Ve všech těchto případech, garantuje IBM Global Financing kvalitní finanční servis.

Financování Obchodních partnerů IBM

Podstatou financování obchodních partnerů je otevření tzv. "Credit Frame" , který vymezuje celkovou rizikovou pozici IBM vůči konkrétnímu obchodnímu partnerovi s ohledem na jeho bonitu a úroveň zabezpečení úvěrového rámce. Výhodou tohoto úvěrového rámce jsou zvýhodněné standardní i nestandardní platební podmínky pro obchodní partnery.

Kontaktujte

Here-To-Help

Snadné způsoby, jak získat odpovědi, které potřebujete: