Řada studií dokládá, že většina současných IT rozpočtu /rozpočtů se vynakládá na provoz a údržbu, přičemž tento trend nadále posiluje. IT rozpočet zůstává i nadále pod silným tlakem a zároveň je nutné realizovat strategii řízení nebo se vypořádat se snížením prostředků na inovaci.

Strategie pronájmu prostřednictvím operativního leasingu (FMV = Fair Market Value), který poskytuje divize IBM Global Financing, může být hlavní částí Vaší strategie snížování rostoucích IT nákladů: platíte pouze za skutečné používání technologie a nikoli za její vlastnictví. Operativní leasing je v řadě případů nejlevnější alternativou pro vaši IT infrastrukturu. Jsou zde i další výhody:

Lze s jistotou prohlásit, že strategie pronájmu od IBM Global Financing vám může poskytnout flexibilitu a kupní sílu, pro získání konkurenční výhody.

Proč zvolit operativní leasing ?

Uspory pri pouziti operativniho leasingu

Operativní leasing poskytuje nejnižší náklady vlastnictví aktiv informačního systému ve srovnání s přímým nákupem a úvěrem. Ve srovnání s úvěrem operativní leasing poskytuje nižší náklady hned dvěma způsoby:
a) Snížením nákladů vlastnictví Žádné náklady na likvidaci. náklady na likvidaci. Tyto náklady jsou výše uvedeny jako 'náklady vlastnictví'.
b) Zůstatkovou hodnotu zařízení na konci pronájmu nese IBM Global Financing a tato úspora pro zákazníka je v grafu výše znázorněna jako “residual value“'.


Operativní leasing vám může pomoci:

Máte-li zájem o další informace, obraťte se neprodleně na IBM Global Financing.Ve Spojených státech nabízí služby IBM Global Financing pro bonitní zákazníky z řad komerčních firem i orgánů státní správy společnost IBM Credit LLC a v ostatních státech na celém světě jiné dceřiné společnosti a divize IBM. Konkrétní sazby a údaje o dostupnosti závisejí na úvěrové bonitě zákazníka, podmínkách financování, typu nabídky a na typu a variantách vybavení a produktů. V různých státech mohou být odlišné. Na nehardwarové položky se vztahují jednorázové poplatky, které je nutno financovat prostřednictvím půjčky. Mohou podléhat dalším omezením. Sazby a nabídky se mohou měnit a rovněž mohou být prodlouženy či zrušeny bez předchozího upozornění. Nemusejí být dostupné ve všech zemích.

Kontaktujte

Snadné způsoby, jak získat odpovědi, které potřebujete:

Doporučená literatura

Výhody IBM Global Financing pro platformu PureSystems