Přeskočit na hlavní obsah

Více o IBM Global Financing


díky nabídce financování pomáhá IBM Global Financing realizovat svým zákazníkům nákupy informačních technologií s velkých úsporami. V současné době financujeme ve více než 55 zemích kolem 36 miliard USD, což řadí IBM, díky velmi konkurenčním úrokovým sazbám flexibilitě, na přední místo finančních institucí zabývajících se financováním IT. Ať už jste mezinárodní společností, podnikem střední velikosti, základní školou či státní správou, naše finanční řešení vám umožní okamžitý nákup IT technologií, softwaru či služeb.

Kdo jsme

S více než 31 miliardami profinancovaného IT majetku, je IBM Global Financing jedním z největších poskytovatelů finančních služeb.

Výhody financování

Výhody financování jsou lepší, než kdykoliv předtím. Pro každou organizaci je prioritní snižování nákladů, jasnější plánování rozpočtu, ochrana investic a finanční flexibilita. S nabídkami IBM Global Financing můžete plně využívat všech výhod e-business nabídek při zachování ochrany investic.

Porovnejte

Velmi konkurenční sazby, flexibilita a jednoduchost nabízených finančních řešení, znalostí IT prostředí, odpovědný přístup k našim zákazníkům

IBM Česká republika, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 4, Chodov, V Parku č.or.4,c.p.2294, PSC 14800
IČ: 14890992
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 692

Registered address: Prague 4, Chodov, V Parku 2294/4, Zip Code: 148 00
Company ID: 14890992
Entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague (Part C, Entry 692)

Kontaktujte

Here-To-Help

Snadné způsoby, jak získat odpovědi, které potřebujete: