Financování systémů IBM

Nové technologie – např. cloud, analytické nástroje a mobilní platformy – jsou pro uspokojení základních potřeb podniku stále důležitější, a tak je i rozhodování o IT důležitější než kdy dřív.

Integrace serverů, úložišť a softwaru v rámci efektivnější a odolnější infrastruktury vytváří příležitosti k urychlení růstu, rychlé odezvě na novou poptávku i omezení finančních rizik a nákladů.

Získejte infrastrukturu, kterou potřebujete. Využijte komplexnější zpracování s nižšími náklady.

Objem shromažďovaných dat narůstá stále rychleji a spolu s ním rychle narůstá i jejich složitost. To může značně zatížit vaši IT infrastrukturu, která musí být snadno rozšiřitelná, aby dokázala uspokojit nároky vyšší pracovní zátěže.

Nová řešení vám mohou pomoci vytvořit a spravovat IT infrastrukturu, která integruje inteligentní servery, propracovaná řešení úložišť a systémy optimalizované pro datové analýzy způsobem, jenž vám umožní:

 • Snadnou migraci dle potřeby, takže můžete řešení měnit, doplňovat a upgradovat rychle a hospodárně.
 • Zefektivnění procesů, které vyhovuje rozpočtovým požadavkům v případě rostoucí potřeby rozsáhlých investic do nových IT.
 • Hlubší integraci, aby databáze, server i úložiště lépe spolupracovaly a přinášely vyšší výkon a hodnotu.

Technologické nároky jsou stále komplexnější. Jak nejlépe financovat nové systémy a upgrady – zvlášť když jsou budoucí potřeby nepředvídatelné a je třeba rozhodovat rychle?

IBM Global Financing může pomoci.

Se systémy IBM můžete plně využít nové převratné technologie ke zjednodušení procesů, optimalizaci výkonu a lepšímu řízení celého životního cyklu IT. I k řízení nákladů.

IBM Global Financing nabízí celou řadu možností financování, které vám usnadní získat a rozšířit pokročilé technologie dle potřeby – s předvídatelnou strukturou plateb, jež nabízí úsporu hotovosti, maximalizaci likvidity a omezení finančního rizika.

IBM Global Financing nabízí flexibilitu, kterou potřebujete k optimalizaci IT infrastruktury i strategie správy aktiv.

Jeden vyhrazený zdroj financování IT dokáže spolehlivě pokrýt všechny vaše systémové potřeby

S IBM Global Financing se můžete spolehnout na to, že vám jeden prostředek pomůže uspokojit všechny technologické i systémové potřeby.

Můžeme vám ukázat, jak omezit náklady, ušetřit hotovost, zrychlit implementaci a optimalizovat celou IT infrastrukturu prostřednictvím financování, které vám umožní získat tyto systémy IBM:

 

Financování IBM Power Systems™
Získejte propracované technologie pro práci s Big daty, analytickými nástroji a cloudem za nižší cenu.

V současném „světě, kde se nečeká,“ musí vaše platforma zvládnout náročné zpracování dat, aby zákazníkům poskytla individuální zážitky, které očekávají.

Nová generace technologie IBM Power Systems nabízí výrazné zvýšení kapacity a výkonu zpracování, které vám pomůže využít nových inovací, jež přinášejí konkurenční výhodu.

Získejte potřebnou flexibilitu v oblasti IT i financí
IBM Power Systems jsou postavené na otevřených technologiích, jsou optimalizované, bezpečné a adaptabilní – umožňují lepší přizpůsobení i vyšší výkon pro Big data, analytické nástroje a mobilní aplikace.

 

Financování IBM PureSystems®
Začněte efektivně pracovat během pár hodin – a bez velkých počátečních nákladů.

Zjednodušení a automatizace úloh. Rozšíření aplikací do cloudu. Rychlejší dodávky aplikací.

S IBM PureSystems můžete integrovat hardware a software a proměnit svůj podnik od základu, aby nabízel kvalitnější zákaznické zkušenosti, rychleji inovoval a omezil náklady i komplikace spojené s IT.

Urychlete transformaci svého IT díky možnostem flexibilního financování.
IBM PureSystems nabízejí vestavěné expertní znalosti, integraci od návrhu a zjednodušenou infrastrukturu IT.

Se správným strategickým financováním můžete nabídnout cloudové služby bez nutnosti čekat na další rozpočtový cyklus, rozprostřít výdaje podle předpokládaných projektových milníků a zvyšovat kapacitu podle okamžitých potřeb. Další informace na vyžádání.

 

Financování IBM Storage Systems
Správa obrovských objemů dat. Nová generace řešení pro jejich ukládání.

V neustále se měnícím podnikatelském prostředí záleží víc než kdykoli předtím na tom, jak budete ukládat data.

Analýzy Big dat, mobilní aplikace a aplikace pro sociální sítě generují obrovské a stále rostoucí objemy dat. Řešení IBM Smarter Storage vám pomohou získat lepší kontrolu nad daty, abyste se mohli soustředit na generování konkrétnějších poznatků, které zvyšují obchodní hodnotu.

S tím správným financováním můžete podnikovou infrastrukturu pro ukládání dat proměnit od základu.
Ať už virtualizujete, optimalizujete pracovní zátěž nebo přecházíte na cloudový model, kontrola nad infrastrukturou pro ukládání dat se rychle stává kritickou obchodní výzvou.

IBM Global Financing vám může pomoci co nejlépe využít novou generaci systémů pro ukládání dat. Prostřednictvím bezkonkurenčních sazeb a flexibilního financování vám pomůžeme snížit celkové náklady vlastnictví a efektivněji řídit životní cyklus IT. Další informace na vyžádání.

 

Financování IBM z Systems™
Transformace podnikových IT přinese úspěch v současné ekonomice digitálního podnikání.

Na scéně se objevují nové ekonomické oblasti i trhy a všechny podniky čelí výzvě, jak obsloužit více mobilních klientů, efektivně využít obrovské objemy dat a získat větší hodnotu z detailnějších poznatků v reálném čase.

Splnění těchto výzev vyžaduje efektivnější, bezpečnější, přizpůsobivější a integrovanější infrastrukturu IT.

S IBM z Systems máte přístup k obrovskému portfoliu podnikových řešení a můžete plně využít technologie cloudu, analytických nástrojů i mobilní technologie, které jsou pro dnešní digitální ekonomiku tak nezbytné.

 

Financování IBM Middleware
Optimalizujte. Přizpůsobujte. Využijte integraci s partnerskými ekosystémy.

Nové obchodní příležitosti nemůžete kapitalizovat bez aplikační platformy, která vám zajistí rychlost a agilitu ve flexibilnějším a hybridním IT prostředí.

Dnešní systémy musí být navrženy tak, aby hladce spolupracovaly s mobilními platformami, hybridním cloudem a analytickými nástroji, zapojily se do ekonomiky rozhraní API a efektivně využívaly partnerské ekosystémy.

Právě middleware pohání tyto transformace, které vám umožní stát se předním digitálním podnikem – zaujmout zákazníky a nabídnout jim více možností, proměnit data v konkrétní poznatky a integrovat hybridní aplikační prostředí.

Proměňte svou infrastrukturu IT tak, aby byla otevřenější a agilnější.

Abychom vám pomohli plně využít middlewarová řešení IBM v rámci nových či upgradovaných systémů, nabízíme široké spektrum možností financování:

 • Půjčky
  • Předvídatelné splátky dle kalendáře, který odpovídá cílovým milníkům implementace.
  • Nižší počáteční náklady, které vám pomohou udržet si hotovost i úvěrové prostředky.
  • Cenově dostupná řešení, která vám umožní získat middleware a další potřebné technologie už dnes.
 • IBM Project Financing™
  • Vyhrazený zdroj financování, který umožní vyhnout se prodlevám v rámci projektu.
  • Integrované financování pro služby IBM Global Services a hardware, software a middleware od IBM i jiných dodavatelů.
  • Financování celého portfolia řešení a služeb IBM.

Financujte celý systém – včetně nezbytného middlewaru.

Middleware možná není to první, na co při plánování nových iniciativ IT myslíte, ale měl by být. Stále více organizací si jasně uvědomuje hodnotu implementace integrovaných technologií, které umožní lepší zapojení zákazníka i kvalifikovanější rozhodování.

IBM Global Financing může pomoci

IBM Global Financing vám pomůže získat systémy IBM, včetně řešení Power Systems, z Systems, IBM Storage a IBM PureSystems – včetně softwaru, hardwaru, konzultací a služeb – prostřednictvím strategií, které:

 • Zvyšují finanční flexibilitu, abyste pokryly rychle se měnící obchodní požadavky.
 • Zachovají dostatečný cash flow a úvěrové prostředky pro uspokojení dalších strategických potřeb.
 • Sladí náklady s očekávanými přínosy prostřednictvím individuálního financování.
 • Sníží riziko zastarání díky flexibilnímu financování upgradů.
 • Zvýší rentabilitu projektů.

Jeden zdroj financování pro dosažení všech cílů obchodní transformace.

Naše široké spektrum možností financování zahrnuje:

Pronájem za tržní hodnotu

 • Snižuje celkové náklady vlastnictví investic do IBM z Systems.
 • Umožňuje flexibilní rozšiřování kapacity dle aktuálních potřeb.
 • Přenáší rizika zastaralosti a likvidace na IBM Global Financing.
 • Umožní v průběhu pronájmu upgrade s minimální změnou měsíčních plateb.

Leasing

 • Po dobu leasingu zůstává aktivum majetkem IBM Global Financing a na konci je předáno vám jako novému majiteli.

Půjčky

 • Předvídatelné splátky dle kalendáře, který odpovídá cílovým milníkům implementace.
 • Nižší počáteční náklady, které vám pomohou udržet si hotovost i úvěrové prostředky.
 • Cenově dostupná řešení, která vám umožní získat potřebné technologie už dnes.

IBM Project Financing™

 • Vyhrazený zdroj financování, který umožní vyhnout se prodlevám v rámci rozsáhlých projektů.
 • Integrované financování pro služby IBM Global Services a hardware a software od IBM i jiných dodavatelů.
 • Financování celého portfolia řešení a služeb IBM.

IBM Global Asset Recovery Services

 • Prodejte stávající vybavení za tržní cenu.
 • Zajistěte řádnou a bezpečnou likvidaci v souladu s místní legislativou.

Optimalizujte svou IT infrastrukturu a zlepšete strategie správy aktiv.

Podniková řešení IBM z Systems nabízejí bezkonkurenční spolehlivost, bezpečnost a efektivitu pro podporu strategií zapojení do současné digitální a mobilní ekonomiky.

IBM Global Financing nabízí flexibilitu, kterou potřebujete k optimalizaci IT infrastruktury i strategie správy aktiv. Další informace na vyžádání.

Podívejte se, jak můžeme pomoci financovat vaši vizi