Často kladené dotazy

 
 

 

Jak může financování zlepšit mé hospodářské výsledky?

Financování může pomoci lépe využít váš rozpočet na IT. Nižší měsíční splátky znamenají nižší výdaje a větší kupní sílu. Financování může vést k lepší likviditě, takže vám umožňuje ponechat více peněz k dispozici. Také vám může pomoci udržet stávající bonitu a splnit podmínky pro získání dalšího financování.

 

Bude IBM Global Financing financovat i produkty jiných výrobců než IBM?

IBM Global Financing je největší světová finanční instituce specializovaná na IT a může klientům s odpovídající bonitou nabídnout dostupné financování, které umožní transformovat jejich podnikání s pomocí nejnovějších technologií a řešení IBM, ať už se jedná o cloud, analytické nástroje, mobilní aplikace nebo sociální sítě. Prostřednictvím našich flexibilních nabídek financování můžete urychlit průběh transformačních projektů zafinancovaných jako kompletní řešení, se zahrnutím produktů a služeb od IBM i jiných dodavatelů.

 

Bude IBM Global Financing financovat služby IT?

Kromě hardwaru a softwaru je k dispozici také financování služeb souvisejících s řešeními IT pro využití různých dodavatelů. Možnosti flexibilního financování vhodné pro podniky všech velikostí zajistí, že dostanete kompletní řešení, které přesně odpovídá vašim jedinečným požadavkům.

 

Mohu prostřednictvím IBM Global Financing financovat i akvizice nesouvisející s IT?

V současnosti nabízíme pouze možnosti financování a nájmu pro řešení IT, která obsahují produkty IBM. Nezapomínejte však, že do smluv o financování kompletních řešení lze zahrnout i hardware, software a služby od jiných dodavatelů, jestliže jsou splněny požadavky na minimální obsah produktů IBM.

 

Jsou vaše řešení Komerčního financování dostupná pro všechny obchodní klienty?

Naše řešení Komerčního financování jsou dostupná obchodním partnerům IBM s ověřenou bonitou a dalším distribučním partnerům IBM, jako jsou distributoři, systémoví integrátoři, nezávislí dodavatelé a prodejci softwaru, a pomáhají jim maximalizovat využití aktiv, udržet kapitál a naplnit stanovené cíle v oblasti růstu a ziskovosti. Naše online nástroje vám mohou pomoci monitorovat úvěry, sledovat data splatnosti, získávat faktury, žádat o schválení a odhadovat objemy pohledávek.

 

Potřebuji hardware jen krátkodobě. Je možný pronájem?

Ano. IBM Global Financing nabízí obchodním společnostem, ale i organizacím státní správy a samosprávy ke krátkodobému pronájmu vybrané vybavení, které uspokojí jejich jedinečné požadavky. Mezi situace, kdy má smysl pronájem, patří pravidelná zátěž ve špičce, speciální testy, hodnocení konkrétního vybavení IBM před rozhodnutím o větší investici, vývoj softwaru či pilotní provoz aplikací.

 

Financovali jsme akvizici hardwaru. Když je teď nainstalovaný, je předcházející hardware zastaralý a nevyužitý. Může nám IBM Global Financing nějak pomoci?

Prodej použitého vybavení na sekundárním trhu i recyklace nebo likvidace s certifikací EPA patří mezi likvidační služby dostupné v rámci Global Asset Recovery Services. Veškeré vybavení, které nelze znovu využít nebo recyklovat, se likviduje ekologicky bezpečným způsobem a potvrzení o likvidaci vás do budoucna pojistí proti případným nárokům ze strany ochránců životního prostředí.

 

Kdo má nárok na financování řešení IT prostřednictvím IBM Global Financing?

Ve Spojených státech nabízí služby IBM Global Financing pro bonitní zákazníky z řad komerčních firem i orgánů státní správy společnost IBM Credit LLC a v ostatních státech světa jiné dceřiné společnosti a divize IBM. Konkrétní sazby závisí na úvěrové bonitě zákazníka, podmínkách financování, typu nabídky a na typu a variantách vybavení. Také se mohou lišit podle zemí.

Kontaktujte nás ohledně financování klientů